Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2013 arrow Wykonanie operatów szacunkowych określających stan i wartość nieruchomości w celu określenia odszkod
Wykonanie operatów szacunkowych określających stan i wartość nieruchomości w celu określenia odszkod Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
10.04.2013.
Miejski Zarząd Dróg w Kielcach zawiadamia na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010, Nr 113 poz. 759), zwanej dalej Pzp, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

"Wykonanie operatów szacunkowych określających stan i wartość nieruchomości w celu określenia odszkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycję drogową pn.: "Przebudowa i rozbudowa ul. 1 Maja na odcinku od ul. Skrajnej do ul. Łódzkiej w Kielcach".

wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

Szacowanie Nieruchomości Wiśniewska Halina
35-604 Rzeszów, ul. Wrzosowa 13

za cenę brutto: 10 455, 00 zł. (słownie: dziesięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć złotych 00/100 zł.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy - oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza (najtańsza) w oparciu o podane kryterium wyboru.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 13.03.2014. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com