Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2013 arrow Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość prawa własności 3 nieruchomości zabudowanych b
Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość prawa własności 3 nieruchomości zabudowanych b Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
05.04.2013.
Miejski Zarząd Dróg w Kielcach zawiadamia na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010, Nr 113 poz. 759), zwanej dalej Pzp, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

"Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość prawa własności 3 nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi przeznaczonymi pod realizację inwestycji „Budowa bus-pasów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej    i Al. Szajnowicza – Iwanowa w Kielcach na odc. od ul. Podklasztornej do ul. Massalskiego wraz ze skrzyżowaniem”

wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

Robert Michalski - Biuro Wyceny i Obsługi Budownictwa CENROM
ul. Sienkiewicza7/22, 41-300 Dąbrowa Górnicza

za cenę brutto: 3 690, 00 zł. (słownie: trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt złotych 00/100 zł.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy - oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza (najtańsza) w oparciu o podane kryterium wyboru.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 13.03.2014. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com