Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2013 arrow Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (nadzoru inwestorskiego) dla projektu pn.: „Rozbudowa ul. Ści
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (nadzoru inwestorskiego) dla projektu pn.: „Rozbudowa ul. Ści Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
29.03.2013.
Miejski Zarząd Dróg w Kielcach zawiadamia na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010, Nr 113 poz. 759), zwanej dalej Pzp, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

"Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu  (nadzoru inwestorskiego) dla projektu pn.: „Rozbudowa ul. Ściegiennego w ciągu drogi krajowej nr 73 w Kielcach"

wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

Biuro Consultingowe Sztorc, Wysocka "DROKONT" Spółka Jawna
ul. Malików 150, 25-639 Kielce

za cenę brutto: 569 170, 20 zł. (słownie: pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt złotych 20/100 zł.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy - oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza (najtańsza) w oparciu o podane kryterium wyboru.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 13.03.2014. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com