Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2013 arrow Wyłonienie rzeczoznawcy majątkowego w celu zlecenia wykonania operatów szacunkowych stanowiących pod
Wyłonienie rzeczoznawcy majątkowego w celu zlecenia wykonania operatów szacunkowych stanowiących pod Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
21.03.2013.
Miejski Zarząd Dróg w Kielcach zawiadamia na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010, Nr 113 poz. 759), zwanej dalej Pzp, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

"Wyłonienie rzeczoznawcy majątkowego w celu zlecenia wykonania operatów szacunkowych stanowiących podstawę do nabycia nieruchomości zajętych lub przeznaczonych pod budowę drogi na podstawie umowy cywilno - prawnej"

wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

"EKSPERT" Sp.z.o.o.
Agencja Obsługi Nieruchomości Rzeczoznawcy Majątkowi
ul. Targowa 18/124, 25-520 Kielce

za cenę brutto: 13 284, 00 zł. (słownie: trzynaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt cztery złote 00/100 zł.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy - oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza (najtańsza) w oparciu o podane kryterium wyboru.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 13.03.2014. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com