Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2013 arrow Dostawa bonów towarowych dla pracowników Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach w 2013 roku
Dostawa bonów towarowych dla pracowników Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach w 2013 roku Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
05.03.2013.
Miejski Zarząd Dróg w Kielcach zawiadamia na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010, Nr 113 poz. 759), zwanej dalej Pzp, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

"Dostawę bonów towarowych dla pracowników Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach w 2013 roku"

wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

Sodexo Motivation Solutions Polska Sp.z.o.o.
ul. Kłobucka 25,
02-699 Warszawa

za cenę brutto: 92 000, 00 zł. (słownie: dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100 zł.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy - oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza (najtańsza) w oparciu o podane kryterium wyboru.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 13.03.2014. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com