Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2013 arrow Wykonanie operatu szacunkowego określającego stan i wartość nieruchomości w celu określenia odszkod
Wykonanie operatu szacunkowego określającego stan i wartość nieruchomości w celu określenia odszkod Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
04.03.2013.
Miejski Zarząd Dróg w Kielcach zawiadamia na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010, Nr 113 poz. 759), zwanej dalej Pzp, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

"Wykonanie operatu szacunkowego określającego stan i wartość nieruchomości  w celu określenia odszkodowania za działki przejęte pod inwestycję drogową pn.: "Przebudowa i rozbudowa ulic na osiedlu Ostra Górka w Kielcach (ulice: Domki, Łopianowa, Monte Cassino, Studziankowska, Narwicka, Tobrucka, Helska i Oksywska) wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej i budową oczyszczalni wód deszczowych" - Budowa oczyszczalni wód"

wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

"EKSPERT" Spółka Partnerska
Weronika Krawczyk i Zbigniew Krasoń
Rzeczoznawcy Majątkowi
ul. Targowa 18 lok. 124,
25-520 Kielce

za cenę brutto: 553, 50 zł. (słownie: pięcset pięćdziesiąt trzy złote 50/100 zł.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy - oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza (najtańsza) w oparciu o podane kryterium wyboru.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 13.03.2014. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com