Menu Content/Inhalt
Budowa ulicy Daleszyckiej w Kielcach Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
21.02.2013.
Miejski Zarząd Dróg w Kielcach zawiadamia na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010, Nr 113 poz. 759), zwanej dalej Pzp, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

"Budowa ulicy Daleszyckiej w Kielcach "

wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych "FART" Sp.z.o.o.
ul. Ściegiennego 268a, 25-116 Kielce

za cenę brutto: 1 054 745, 58 zł. (słownie: jeden milion pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset czterdzieści pięć złotych 58/100 zł.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy - oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza (najtańsza) w oparciu o podane kryterium wyboru.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 13.03.2014. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com