Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2013 arrow Wykonanie operatów szacunkowych określających stan i wartość nieruchomości w celu określenia odszkod
Wykonanie operatów szacunkowych określających stan i wartość nieruchomości w celu określenia odszkod Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
19.02.2013.
Miejski Zarząd Dróg w Kielcach zawiadamia na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010, Nr 113 poz. 759), zwanej dalej Pzp, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

 "Wykonanie operatów szacunkowych określających stan i wartość nieruchomości w celu określenia odszkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycję drogową pn.: "Budowa ulicy Daleszyckiej w Kielcach" 

wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

Kazimiera Lech - Dziedzic
Nieruchomości - Dziedzic
ul. Ks. Piotra Ściegiennego 165A lok. 14
25-116 Kielce

za cenę brutto: 6 733,02 zł. (słownie: sześć tysięcy siedemset trzydzieści trzy złote 02/100 zł.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy - oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza (najtańsza) w oparciu o podane kryterium wyboru - najniższa cena.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 13.03.2014. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com