Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2013 arrow Wycinka drzew, krzewów wraz z karczowaniem pni oraz zabezpieczeniem drzew istniejących na potrzeby
Wycinka drzew, krzewów wraz z karczowaniem pni oraz zabezpieczeniem drzew istniejących na potrzeby Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
13.02.2013.
Miejski Zarząd Dróg w Kielcach zawiadamia na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010, Nr 113 poz. 759), zwanej dalej Pzp, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

 "Wycinka drzew, krzewów wraz z karczowaniem pni oraz zabezpieczeniem drzew istniejących na potrzeby inwestycji pn:" Rozbudowa ul. Ściegiennego w ciągu drogi krajowej nr 73 w Kielcach"


wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

Jarosław Smolarz
Prywatne Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "NIVA - BIS" J. Smolarz
Żerniki 35, 28-305 Sobków

za cenę brutto: 125 431,06 zł. (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy czterysta trzydzieści jeden złotych 06/100 zł.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy - oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza (najtańsza) w oparciu o podane kryterium wyboru - najniższa cena.

 Dokumenty do pobrania:
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com