Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2013 arrow Wycinka drzew i krzewów wraz z karczowaniem pni oraz wytyczenie pasa drogowego na potrzeby inwestycj
Wycinka drzew i krzewów wraz z karczowaniem pni oraz wytyczenie pasa drogowego na potrzeby inwestycj Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
01.02.2013.
Miejski Zarząd Dróg w Kielcach zawiadamia na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010, Nr 113 poz. 759), zwanej dalej Pzp, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

 "Wycinka drzew i krzewów wraz z karczowaniem pni oraz wytyczenie pasa drogowego na potrzeby inwestycji pn: Budowa drogi wewnętrznej z włączeniem do ulicy Popiełuszki, na potrzeby obsługi komunikacyjnej Starostawa Powiatowego w Kielcach"


wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

Grzegorz Śnioch
Usługi Stolarskie Remontowo - Budowlane
Wola Morawicka, Podemłynie 20
26-026 Morawica

za cenę brutto: 21 892,77 zł. (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dwa złote 77/100 zł.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy - oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza (najtańsza) w oparciu o podane kryterium wyboru - najniższa cena.

 Dokumenty do pobrania:
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com