Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2013 arrow Wykonanie operatów szacunkowych określających stan i wartość nieruchomości w celu określenia odsz
Wykonanie operatów szacunkowych określających stan i wartość nieruchomości w celu określenia odsz Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
31.01.2013.
Miejski Zarząd Dróg w Kielcach zawiadamia na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010, Nr 113 poz. 759), zwanej dalej Pzp, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

 "Wykonanie operatów szacunkowych określających stan i wartość nieruchomości w celu określenia odszkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycję drogową pn.: Rewitalizacja Miasta Kielce-przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne historycznego obszaru Stadion-Ogród- Budowa połączenia ul. Krakowskiej z ul. Wojska Polskiego."


wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

Biuro Nieruchomości KATASTER
Os. 2 Pułku Lotniczego 15/29, 31-868 Kraków

za cenę brutto: 10 917, 48 zł. (słownie: dziesięć tysięcy dziewięćset siedemnaście złotych 48/100 zł.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy - oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza (najtańsza) w oparciu o podane kryterium wyboru.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 13.03.2014. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com