Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2013 arrow Rozbudowa ul. Ściegiennego w ciągu drogi krajowej nr 73 w Kielcach
Rozbudowa ul. Ściegiennego w ciągu drogi krajowej nr 73 w Kielcach Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
30.01.2013.
Miejski Zarząd Dróg w Kielcach zawiadamia na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010, Nr 113 poz. 759), zwanej dalej Pzp, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego na:

"Rozbudowę ul. Ściegiennego w ciągu drogi krajowej nr 73 w Kielcach"


wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

Konsorcjum firm:
Lider: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych "FART" Sp.z.o.o.
ul. Ściegiennego 268a, 25-116 Kielce
Partner: Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp.z.o.o.
ul. Przęsłowa 2A, 25-670 Kielce

za cenę brutto: 65 771 704, 58 zł. (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset cztery złote 58/100 zł.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy - oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza (najtańsza) w oparciu o podane kryterium wyboru.

 Dokumenty do pobrania:
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com