Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2013 arrow Rewitalizacja Miasta Kielce-przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne historyczne
Rewitalizacja Miasta Kielce-przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne historyczne Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
24.01.2013.
Miejski Zarząd Dróg w Kielcach zawiadamia na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010, Nr 113 poz. 759), zwanej dalej Pzp, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

 "Rewitalizacja miasta Kielce - przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne historycznego obszaru Stadion - Ogród - otwarcie komunikacyjne obszaru rewitalizowanego"- rozbiórka budynku G zgodnie z "Projektem rozbiórki budynków".


wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

Sławomir Spurek
Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "SPUREK"
Sławomir Spurek
25-620 Kielce
ul. Kolberga 19

za cenę brutto: 18 412, 66 zł. (słownie: osiemnaście tysięcy czterysta dwanaście złotych 66/100 zł.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy - oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza (najtańsza) w oparciu o podane kryterium wyboru.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 13.03.2014. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com