Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2013 arrow Rewitalizacja Śródmieścia Kielc – przebudowa ulic: Wesoła (na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Se
Rewitalizacja Śródmieścia Kielc – przebudowa ulic: Wesoła (na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Se Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
15.01.2013.
Miejski Zarząd Dróg w Kielcach zawiadamia na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010, Nr 113 poz. 759), zwanej dalej Pzp, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

"Rewitalizację Śródmieścia Kielc – przebudowa ulic: Wesoła (na odcinku  od ul. Sienkiewicza do ul. Seminaryjskiej), Czerwonego Krzyża, Mickiewicza i  Św. Leonarda (na odcinku od Rynku do ul. Wesołej)”- stanowiąca zad. IV projektu pn.: „Rewitalizacja Zabytkowego Śródmieścia Kielc -  etap II".


wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp.z.o.o.
ul. Przęsłowa 2A
25-670 Kielce

za cenę brutto: 5 610 474, 03 zł. (słownie: pięć milionów sześćset dziesięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt cztery złote 03/100 zł.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy - oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza (najtańsza) w oparciu o podane kryterium wyboru.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 13.03.2014. )
 
następny artykuł »
designed by made your web.com