Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2012 arrow Wykonanie 3 sztuk operatów szacunkowych określających stan i wartość nieruchomości w celu określenia
Wykonanie 3 sztuk operatów szacunkowych określających stan i wartość nieruchomości w celu określenia Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
04.12.2012.
Miejski Zarząd Dróg w Kielcach zawiadamia na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010, Nr 113 poz. 759), zwanej dalej Pzp, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

"Wykonanie 3 sztuk operatów szacunkowych określających stan i wartość nieruchomości w celu określenia odszkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycję drogową pn.:  „Budowa i przebudowa ul. Żółkiewskiego w Kielcach".

  wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

Kolczyński Jerzy Biuro Wycen i Doradztwa Majątkowego "PROFIT"
37-450 Stalowa Wola, ul. Poniatowskiego 70/7

za cenę brutto: 1 740, 00 zł. (słownie: jeden tysiąc siedemset czterdzieści złotych 00/100 zł.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy - oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza (najtańsza) w oparciu o podane kryterium wyboru.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 03.01.2013. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com