Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2012 arrow Dostawa oprogramowania komputerowego dla serwerowni Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach
Dostawa oprogramowania komputerowego dla serwerowni Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
03.12.2012.
Miejski Zarząd Dróg w Kielcach zawiadamia na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010, Nr 113 poz. 759), zwanej dalej Pzp, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

"Dostawę oprogramowania komputerowego dla serwerowni Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach"

  wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

Grzegorz Czerwiński
Przedsiębiorstwo Handlowe "NET com"
ul. Domaniówka1 lok. 1b
25-413 Kielce

za cenę brutto: 61 709, 10 zł. (słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dziewięć złotych 10/100 zł.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy - oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza (najtańsza) w oparciu o podane kryterium wyboru.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 03.01.2013. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com