Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2012 arrow Budowa kanału deszczowego w ul. Prostej i ul. Wojska Polskiego w Kielcach
Budowa kanału deszczowego w ul. Prostej i ul. Wojska Polskiego w Kielcach Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
14.11.2012.
Miejski Zarząd Dróg w Kielcach zawiadamia na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010, Nr 113 poz. 759), zwanej dalej Pzp, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

"Budowę kanału deszczowego w ul. Prostej i ul. Wojska Polskiego w Kielcach"

  wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

Konsorcjum w składzie:
Lider - Waldemar Jaszczyk Przedsiębiorstwo Usługowo - Budowlane
ul. Mazurska 77/68, 25-345 Kielce
Partner - Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe "JAWAL" Sp.z.o.o.
ul. Kamienna 7, 25-041 Kielce

za cenę brutto: 196 000, 00 zł. (słownie: sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy 00/100 zł.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy - oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza (najtańsza) w oparciu o podane kryterium wyboru.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 03.01.2013. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com