Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2012 arrow Dostawa oprogramowania komputerowego dla Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach
Dostawa oprogramowania komputerowego dla Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
14.11.2012.
Miejski Zarząd Dróg w Kielcach zawiadamia na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010, Nr 113 poz. 759), zwanej dalej Pzp, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

"Dostawę oprogramowania komputerowego dla Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach"

  wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

FRAMKO 2 Spółka Jawna
J. Strykowski, S.Miazga
ul. Duża 22, 25-013 Kielce

za cenę brutto: 8 875, 86 zł. (słownie: osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć złotych  86/100 zł.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy - oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza (najtańsza) w oparciu o podane kryterium wyboru.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 03.01.2013. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com