Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2012 arrow Przebudowa i rozbudowa ulic na osiedlu Ostra Górka w Kielcach (ulice: Domki, Łopianowa, Monte Cassin
Przebudowa i rozbudowa ulic na osiedlu Ostra Górka w Kielcach (ulice: Domki, Łopianowa, Monte Cassin Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
12.11.2012.
Miejski Zarząd Dróg w Kielcach zawiadamia na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010, Nr 113 poz. 759), zwanej dalej Pzp, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

"Przebudowa i rozbudowa ulic na osiedlu Ostra Górka w Kielcach (ulice: Domki, Łopianowa, Monte Cassino, Studziankowska, Narwicka, Tobrucka, Helska i Oksywska) wraz z budową, przebudową infrastruktury technicznej i budową oczyszczalni wód deszczowych” – Budowa oczyszczalni wód deszczowych"

  wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

Konsorcjum w składzie:
Lider - Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych "FART" Sp.z.o.o.,
ul. Ściegiennego 268A, 26-116 Kielce
Partner - Zakład Instalacji Sanitarnych
Grażyna Świderska & Henryk Fałdziński Sp.J.,
ul. Chorzowska 22A, 25-852 Kielce

za cenę brutto: 2 360 437, 86 zł. (słownie: dwa miliony trzysta sześćdziesiąt tysięcy czterysta trzydzieści siedem złotych 86/100 zł.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy - oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza (najtańsza) w oparciu o podane kryterium wyboru.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 03.01.2013. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com