Menu Content/Inhalt
Ulica Głogowa w Kielcach Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
24.10.2012.
Miejski Zarząd Dróg w Kielcach zawiadamia na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010, Nr 113 poz. 759), zwanej dalej Pzp, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

"Ulica Głogowa w Kielcach"

  wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

STRABAG SP.z.o.o.
ul. Parzeniewska 10
05-800 Pruszków

za cenę brutto: 417 961, 52 zł. (słownie: czterysta siedemnaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt jeden złotych 52/100 zł.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy - oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza (najtańsza) w oparciu o podane kryterium wyboru.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 03.01.2013. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com