Menu Content/Inhalt
Ulica Lisowczyków Kielcach Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
04.10.2012.
Miejski Zarząd Dróg w Kielcach zawiadamia na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010, Nr 113 poz. 759), zwanej dalej Pzp, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

"Ulica Lisowczyków w Kielcach"

  wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Róbót Drogowych "TRAKT" Sp.z.o.o.
Górki Szczukowskie 1, 26-065 Piekoszów


za cenę brutto: 188 900, 56 zł. (słownie: sto osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset złotych 56/100 zł.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy - oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza (najtańsza) w oparciu o podane kryterium wyboru.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 03.01.2013. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com