Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2012 arrow Synchronizacja sygnalizacji świetlnych wraz z niezbędną przebudową
Synchronizacja sygnalizacji świetlnych wraz z niezbędną przebudową Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
04.09.2012.
Miejski Zarząd Dróg w Kielcach zawiadamia na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010, Nr 113 poz. 759), zwanej dalej Pzp, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

"Synchronizację sygnalizacji świetlnych wraz z niezbędną przebudową"

  wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

Konsorcjum:
MSR TRAFFIC Zakład Systemów Sterowania Ruchem Drogowym Sp.z.o.o.
62-081 Przeźmierowo , Wysogotowo, ul. Kamienna 7
Zakład Urządzeń Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Waldemar Boleń
25-364 Kielce, ul. Zagórska 95

za cenę brutto: 296 061, 00 zł. (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćdziesiąt jeden złotych 00/100 zł.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy - oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, oceniona jako najkorzystniejsza (najtańsza) w oparciu o podane kryterium wyboru.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 03.01.2013. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com