Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2012 arrow Wykonanie, dostawę i montaż wiat przystankowych w ilości 20 sz
Wykonanie, dostawę i montaż wiat przystankowych w ilości 20 sz Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
16.07.2012.
Miejski Zarząd Dróg w Kielcach zawiadamia na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010, Nr 113 poz. 759), zwanej dalej Pzp, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

"Wykonanie, dostawę i montaż wiat przystankowych w ilości 20 szt.”

  wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

Sławomir Sobczyk
Zakład Wielobranżowy "Sopel" Sławomir Sobczyk
Lipniki, ul. Akacjowa 3
86-005 Białe Błota

za cenę brutto: 87 084, 00 zł. (słownie: osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemdziesiąt cztery  złote 00/100 zł.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy - oferta najkorzystniejsza, zgodna z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych, odpowiadająca treści i spełniająca warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wybrana zgodnie z kryterium oceny ofert: najniższa cena.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 03.01.2013. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com