Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2012 arrow Dostawa sprzętu do wyposażenia laboratorium: Łaźnia wodno –piknometryczna
Dostawa sprzętu do wyposażenia laboratorium: Łaźnia wodno –piknometryczna Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
13.06.2012.
Miejski Zarząd Dróg w Kielcach zawiadamia na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010, Nr 113 poz. 759), zwanej dalej Pzp, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Dostawę sprzętu do wyposażenia laboratorium: Łaźnia wodno - piknometryczna"

  wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

Danuta Katryńska
    "DANLAB"
ul. Elewatorska 11/1
15-620 Białystok

za cenę brutto: 3 900, 00 zł. (słownie: trzy tysiące dziewięćset złotych 00/100 zł.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy - oferta najkorzystniejsza, zgodna z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych, odpowiadająca treści i spełniająca warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wybrana zgodnie z kryterium oceny ofert: najniższa cena.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 03.01.2013. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com