Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2012 arrow Budowa oczyszczalni wód deszczowych w rejonie ulicy Jaworowej w Kielcach wraz z drogą dojazdową, pl
Budowa oczyszczalni wód deszczowych w rejonie ulicy Jaworowej w Kielcach wraz z drogą dojazdową, pl Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
04.06.2012.
Miejski Zarząd Dróg w Kielcach zawiadamia na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010, Nr 113 poz. 759), zwanej dalej Pzp, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

"Budowę oczyszczalni wód deszczowych w rejonie ulicy Jaworowej  w Kielcach wraz z drogą dojazdową, placem manewrowym, na terenie działek o nr ewid.188/1,195”

  wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

Przedsiębiorstwo Inżynierii Ochrony Środowiska i Melioracji
"HYDROMEL" Sp.z.o.o.
ul. Piłsudskiego 156a, 26-200 Końskie

za cenę brutto: 2 970 595, 82 zł. (słownie: dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych 82/100 zł.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy - oferta najkorzystniejsza, zgodna z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych, odpowiadająca treści i spełniająca warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wybrana zgodnie z kryterium oceny ofert: najniższa cena.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 03.01.2013. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com