Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2012 arrow Opracowanie Studium Techniczno Ekonomiczno Środowiskowego dla inwestycji pn. Budowa południowej obwo
Opracowanie Studium Techniczno Ekonomiczno Środowiskowego dla inwestycji pn. Budowa południowej obwo Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
01.06.2012.
Miejski Zarząd Dróg w Kielcach zawiadamia na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010, Nr 113 poz. 759), zwanej dalej Pzp, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

"Opracowanie Studium Techniczno Ekonomiczno Środowiskowego dla inwestycji pn. Budowa południowej obwodnicy śródmieścia miasta Kielce"

  wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

EKKOM Sp. z.o.o.

ul. Wadowicka 8i
30-415 Kraków

za cenę brutto: 138 252, 00 zł. (słownie: sto trzydzieści osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwa złote 00/100 zł.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy - oferta najkorzystniejsza, zgodna z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych, odpowiadająca treści i spełniająca warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wybrana zgodnie z kryterium oceny ofert: najniższa cena.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 03.01.2013. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com