Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2012 arrow Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z częściową przebudową ul. Chorzowskiej w rejonie skrzyżowania z
Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z częściową przebudową ul. Chorzowskiej w rejonie skrzyżowania z Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
30.05.2012.
Miejski Zarząd Dróg w Kielcach zawiadamia na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010, Nr 113 poz. 759), zwanej dalej Pzp, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

"Budowę sygnalizacji świetlnej wraz z częściową przebudową ul. Chorzowskiej
w rejonie skrzyżowania z ul. Krakowską w Kielcach
"

  wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych "FART" Sp.z.o.o.

ul. Ściegiennego 268A, 25-116 Kielce

za cenę brutto: 1 208 855, 29 zł. (słownie: jeden milion dwieście osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć złotych 29/100 zł.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy - oferta najkorzystniejsza, zgodna z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych, odpowiadająca treści i spełniająca warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wybrana zgodnie z kryterium oceny ofert: najniższa cena.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 03.01.2013. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com