Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2012 arrow Dostawa sprzętu do wyposażenia laboratorium: 1.Piknometr o pojemności nominalnej 50 ml-szt.3, 2.Pikn
Dostawa sprzętu do wyposażenia laboratorium: 1.Piknometr o pojemności nominalnej 50 ml-szt.3, 2.Pikn Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
28.05.2012.
Miejski Zarząd Dróg w Kielcach zawiadamia na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010, Nr 113 poz. 759), zwanej dalej Pzp, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Dostawę sprzętu do wyposażenia laboratorium:
1. Piknometr o pojemności nominalnej 50 ml - szt. 3,
2.
Piknometr o pojemności nominalnej 50 ml z termometrem - szt. 1,
3.
Piknometr o pojemności nominalnej 1 L z nasadką – szt. 3,”

  wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

„LAB– SZKŁO” s.c.
    R. Niziurski, R. Bobek, A. Gąsior
30-551 Kraków, ul. Lwowska 29

za cenę brutto: 4 821, 60 zł. (słownie: cztery tysiące osiemset dwadzieścia jeden złotych 60/100 zł.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy - oferta najkorzystniejsza, zgodna z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych, odpowiadająca treści i spełniająca warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wybrana zgodnie z kryterium oceny ofert: najniższa cena.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 03.01.2013. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com