Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2012 arrow Wykonanie operatów szacunkowych określających stan i wartość nieruchomości w celu określenia odszko7
Wykonanie operatów szacunkowych określających stan i wartość nieruchomości w celu określenia odszko7 Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
21.05.2012.
Miejski Zarząd Dróg w Kielcach zawiadamia na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010, Nr 113 poz. 759), zwanej dalej Pzp, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

"Wykonanie operatów szacunkowych określających stan i wartość nieruchomości w celu określenia odszkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycje drogowe. Wykonanie aktualizacji operatów oraz wyłonienie rzeczoznawcy majątkowego w celu zlecenia operatów szacunkowych stanowiących podstawę do nabycia na podstawie umowy cywilno - prawnej nieruchomości przejętych pod drogi"

Część VII

  wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

Biuro Nieruchomości
KATASTER
31-868 Kraków
Oś. 2 Pułku Lotniczego 15/29

za cenę brutto: 3062, 70 zł. (słownie: trzy tysiące sześćdziesiąt dwa złote 70/100 zł.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy - oferta najkorzystniejsza, zgodna z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych, odpowiadająca treści i spełniająca warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wybrana zgodnie z kryterium oceny ofert: najniższa cena.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 03.01.2013. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com