Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2012 arrow Dostawa sprzętu do wyposażenia laboratorium: Rejestrator temperatury i wilgotności do monitorowania
Dostawa sprzętu do wyposażenia laboratorium: Rejestrator temperatury i wilgotności do monitorowania Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
21.05.2012.
Miejski Zarząd Dróg w Kielcach zawiadamia na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010, Nr 113 poz. 759), zwanej dalej Pzp, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Dostawę sprzętu do wyposażenia laboratorium: Rejestrator temperatury i wilgotności do monitorowania temperatury i wilgotności w pomieszczeniach – szt. 3, wraz z jednym zestawem startowym”

  wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

„TERMO – PRECYZJA” Spółka Jawna Krystyna Barańska
    50-075 Wrocław, ul. Krupnicza 7

za cenę brutto: 2 103, 30 zł. (słownie: dwa tysiące sto trzy złote 30/100 zł.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy - oferta najkorzystniejsza, zgodna z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publocznych, odpowiadająca treści i spełniająca warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wybrana zgodnie z kryterium oceny ofert: najniższa cena.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 03.01.2013. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com