Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2012 arrow Dostawa komputerów dla Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach
Dostawa komputerów dla Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
27.04.2012.
Miejski Zarząd Dróg w Kielcach zawiadamia na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010, Nr 113 poz. 759), zwanej dalej Pzp, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

"Dostawę komputerów dla Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach"

  wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

Grzegorz Czerwiński

Przedsiębiorstwo Handlowe "NET com"
ul. Domaniówka 1/1B, 25-413 Kielce
 

za cenę brutto: 8 799, 42 zł. (słownie: osiem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć  złotych, 42/100 zł.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy - oferta najkorzystniejsza, zgodna z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publocznych, odpowiadająca treści i spełniająca warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wybrana zgodnie z kryterium oceny ofert: najniższa cena.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 03.01.2013. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com