Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2012 arrow Dostawa sprzętu do wyposażenia laboratorium: Automatyczny ubijak Proctora/CBR wraz z zestawem form
Dostawa sprzętu do wyposażenia laboratorium: Automatyczny ubijak Proctora/CBR wraz z zestawem form Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
24.04.2012.
Miejski Zarząd Dróg w Kielcach zawiadamia na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010, Nr 113 poz. 759), zwanej dalej Pzp, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

"Dostawę sprzętu do wyposażenia laboratorium:
Automatyczny ubijak Proctora/CBR wraz z zestawem form i ubijaków
dla próbek 100mm, 150mm,250mm"

  wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

MERAZET Spółka Akcyjna

ul. Krauthofera 36
60-203 Poznań
 

 

za cenę brutto: 45 561, 66 zł. (słownie: czterdzieści pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden złotych, 66/100 zł.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy - oferta najkorzystniejsza, zgodna z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych, odpowiadająca treści i spełniająca warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wybrana zgodnie z kryterium oceny ofert: najniższa cena.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 03.01.2013. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com