Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2012 arrow Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z ekspertyzą techniczną dla zadania inwestycyjnego pn. „K
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z ekspertyzą techniczną dla zadania inwestycyjnego pn. „K Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
23.04.2012.
Miejski Zarząd Dróg w Kielcach zawiadamia na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010, Nr 113 poz. 759), zwanej dalej Pzp, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z  ekspertyzą techniczną dla zadania inwestycyjnego pn. „Kładka dla pieszych w ciągu ul. Karczówkowskiej w Kielcach.”

  wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

Maciej Żuchowicz ProtechniCon Konstrukcje Inżynierskie

Os. Akademickie 4/45
31-866 Kraków

za cenę brutto: 43 050, 00 zł. (słownie: czterdzieści trzy tysiące pięćdziesiąt złotych 00/100 zł.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy - oferta najkorzystniejsza, zgodna z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publocznych, odpowiadająca treści i spełniająca warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wybrana zgodnie z kryterium oceny ofert: najniższa cena.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 03.01.2013. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com