Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2012 arrow Dostawa sprzętu do wyposażenia laboratorium: 1.Waga precyzyjna 50 kg z działką odczytową d=0,1 g,2.
Dostawa sprzętu do wyposażenia laboratorium: 1.Waga precyzyjna 50 kg z działką odczytową d=0,1 g,2. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
23.04.2012.
Miejski Zarząd Dróg w Kielcach zawiadamia na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010, Nr 113 poz. 759), zwanej dalej Pzp, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:


„Dostawę sprzętu do wyposażenia laboratorium: 1.Waga precyzyjna 50 kg z działką odczytową d=0,1 g,2. Waga precyzyjna 1000g z działką odczytową d=0,001 g”

  wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

Radwag Wagi Elektroniczne

Witold Lewandowski, ul. Bracka 28
26-600 Radom

za cenę brutto: 9025, 74 zł. (słownie: dziewięć tysięcy dwadzieścia pięć złotych 74/100 zł.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy - oferta najkorzystniejsza, zgodna z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publocznych, odpowiadająca treści i spełniająca warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wybrana zgodnie z kryterium oceny ofert: najniższa cena.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 03.01.2013. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com