Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2012 arrow Przebudowa i rozbudowa ul. Żółkiewskiego w Kielcach od ul. Janczarskiej do ul. Pancernej
Przebudowa i rozbudowa ul. Żółkiewskiego w Kielcach od ul. Janczarskiej do ul. Pancernej Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
06.04.2012.
Miejski Zarząd Dróg w Kielcach zawiadamia na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010, Nr 113 poz. 759), zwanej dalej Pzp, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

"Przebudowa i rozbudowa ul. Żółkiewskiego w Kielcach od ul. Janczarskiej do ul. Pancernej "

  wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

Kielcekie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
Sp. z o.o.
25-670 Kielce, ul. Przęsłowa 2a

za cenę brutto: 1 098 946, 64 zł. (słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć zł 64/100 zł.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy - oferta najkorzystniejsza, zgodna z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publocznych, odpowiadająca treści i spełniająca warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wybrana zgodnie z kryterium oceny ofert: najniższa cena.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 03.01.2013. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com