Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2012 arrow Wykonanie robót budowlanych polegających na wyburzeniu 16 budynków mieszczących się przy ul. Ściegie
Wykonanie robót budowlanych polegających na wyburzeniu 16 budynków mieszczących się przy ul. Ściegie Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
26.03.2012.
Miejski Zarząd Dróg w Kielcach zawiadamia na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010, Nr 113 poz. 759), zwanej dalej Pzp, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

"Wykonanie robót budowlanych polegających na  wyburzeniu 16 budynków mieszczących się przy ul. Ściegiennnego w Kielcach w ramach inwestycji pn. Rozbudowa ul. Ściegiennego w ciągu drogi krajowej nr 73 w Kielcach "

  wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe

SPUREK Sp.z.o.o.
25-512 Kielce, ul. Warszawska 20c

za cenę brutto: 139 605, 00 zł. (słownie: sto trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset pięć złotych , 00/100 zł.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy - oferta najkorzystniejsza, zgodna z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publocznych, odpowiadająca treści i spełniająca warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wybrana zgodnie z kryterium oceny ofert: najniższa cena.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 03.01.2013. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com