Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2012 arrow Dostawa oprogramowania komputerowego dla Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach
Dostawa oprogramowania komputerowego dla Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
16.03.2012.
Miejski Zarząd Dróg w Kielcach zawiadamia na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010, Nr 113 poz. 759), zwanej dalej Pzp, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

"Dostawa oprogramowania komputerowego dla Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach"

  wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

Senetic Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

ul. Kościuszki 227
40-600 Katowice

za cenę brutto: 8 420, 58 zł. (słownie: osiem tysięcy czterysta dwadzieścia złotych, 58/100 zł.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy - oferta najkorzystniejsza, zgodna z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publocznych, odpowiadająca treści i spełniająca warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wybrana zgodnie z kryterium oceny ofert: cena - 100%.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 03.01.2013. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com