Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2012 arrow Wykonanie podziału geodezyjnego 124 działek przeznaczonych zgodnie z Decyzją Prezydenta Miasta Kielc
Wykonanie podziału geodezyjnego 124 działek przeznaczonych zgodnie z Decyzją Prezydenta Miasta Kielc Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
16.02.2012.
Miejski Zarząd Dróg w Kielcach zawiadamia na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010, Nr 113 poz. 759), zwanej dalej Pzp, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

"Wykonanie podziału geodezyjnego 124 działek przeznaczonych zgodnie z Decyzją Prezydenta Miasta Kielce o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 83/2006 z dnia 16 sierpnia 2006 roku znak: GPAB.II.73311-9-65/2005 pod budowę ulicy Łanowej (od ulicy Weterynaryjnej do ulicy Skibowej), ulicy Kalinowej  (w rejonie skrzyżowania z ul. Łanową), ulicy Do Modrzewia (od ul. Ściegiennego do ul. Łanowej), ulicy Sukowskiej i Skibowej (w rejonie skrzyżowań z ul. Łanową)."

  wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

Piotr Tymuła
GEOSIT Piotr Tymuła Usługi Geodezyjne
Trześń 300d, 39-331 Chorzelów
 

za cenę brutto: 45 012,00  zł. (słownie: czterdzieści pięć tysięcy dwanaście złotych, 00/100)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy - oferta najkorzystniejsza, zgodna z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publocznych, odpowiadająca treści i spełniająca warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wybrana zgodnie z kryterium oceny ofert: najniższa cena.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 03.01.2013. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com