Menu Content/Inhalt
Start arrow Strefa Płatnego Parkowania arrow Informacja dla osób niepełnosprawnych
Informacja dla osób niepełnosprawnych Drukuj Wyślij znajomemu
18.12.2007.

Osoba niepełnosprawna spełniająca przesłanki określone w art.8 ust.l ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r. Nr 1047, z późn. zm.) może nabyć "kartę parkingową".
Karty parkingowe wydaje właściwy do miejsca zamieszkania starosta powiatowy. W przypadku mieszkańców Kielc - Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, ul. Zamenhoffa 4. - Tel. 41 362 46 67
Cena karty parkingowej wynosi 21,00 zł. plus opłata ewidencyjna

Wzór karty parkingowej
 
 Wybrana grafika          Wybrana grafika


UPRAWNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

1.   Uprawniona osoba niepełnosprawna o obniżonej sprawności ruchowej, kierująca pojazdem samochodowym, oraz kierujący pojazdem przewożący taką osobę mogą, pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności, nie stosować się do zakazów wyrażonych znakami: B-1, B-3, B-3a, B-4, B-10, B-35, B-37, B-38 i B-39.
Podstawa prawna: § 33 ust.2 rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych. (Dz.U. z 2002 r. Nr 170, poz. 1393).
Jak więc wynika z powyższego uprawniona osoba niepełnosprawna lub kierujący przewożący taką osobę musi stosować się do pozostałych znaków drogowych w tym i znaku D-44.
"Znak D-44 "strefa parkowania" oznacza wjazd do strefy, w której za postój pojazdu jest pobierana opłata. W strefie tej zabroniony jest postój pojazdu bez wniesienia opłaty, z wyjątkiem postoju pojazdów osób lub jednostek, dla których ustalona została zerowa składka opłaty, oraz postoju pojazdów komunikacji publicznej na wyznaczonych dla nich miejscach. Znak D-45 "koniec strefy parkowania" oznacza wyjazd z takiej strefy" (§ 58 ust. 4 w/w Rozporządzenia).

2.   Możliwość wykupienia identylikatora typu "I" upoważniającego do nieograniczonego, bezpłatnego czasu parkowania w całej strefie płatnego parkowania
- po spełnieniu warunków określonych w § 2 ust. 2 pkt 6, § 7 ust. 8 -11a i ust. 13 Regulaminu strefy płamego parkowania w Kielcach.
Cena identyfikatora typu "I" (rocznego) wynosi 10,00 zł.

 

Zmieniony ( 26.06.2024. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com