Menu Content/Inhalt
Rok 2013
Filtruj     Kolejność     Pokaż # 
Data Tytuł pozycji
11.12.2013. Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach
06.12.2013. Bieżące utrzymanie obiektów mostowych na terenie miasta Kielce w latach 2014 - 2015
06.12.2013. Wyposażenie Strefy Płatnego Parkowania w Kielcach w fabrycznie nowe urządzenia parkingowe
22.11.2013. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa ul. Prostej w Kielcach (odcinek od ul.
31.10.2013. Ul. Kwarciana w Kielcach etap I-Budowa kanału deszczowego z wpięciem w ul. Wybraniecką
29.10.2013. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: Budowa kładki pieszo-rowerowej nad Al. Solidarn
16.10.2013. Unieważnienie przetargu - Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: Budowa ul. Prostej w
16.10.2013. Przebudowa ul. Warszawskiej o długości ok. 400.00mb (odcinek od ul. IX Wieków Kielc w kierunku Al.
02.10.2013. Unieważnienie przetargu - Wyposażenie Strefy Płatnego Parkowania w Kielcach w fabrycznie nowe urządz
24.09.2013. Unieważnienie przetargu - Oświetlenie ulicy Warszawskiej od ul. Polnej do Al. Tysiąclecia Państwa Po
06.09.2013. Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach
05.09.2013. Odbiór i utylizacja odpadów z obiektów oczyszczalni wód deszczowych na terenie miasta Kielce
03.09.2013. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn:,,Ulica Klecka w Kielcach”
03.09.2013. Pełnienie Funkcji Inżyniera Kontraktu (nadzoru inwestorskiego) dla projektu pn.: Rewitalizacja Miast
29.08.2013. Rewitalizacja Miasta Kielce-przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne historyczn
28.08.2013. Budowa kanału deszczowego w ul. Klonowej w Kielcach
14.08.2013. Oświetlenie ulicy Orląt Lwowskich na odcinku od ul. Sikorskiego do drogi wewnętrznej dz. 844/288
12.08.2013. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn ,,Budowa zintegrowanych nowoczesn
15.07.2013. OGŁOSZENIE O KONKURSIE architektonicznym, jednoetapowym, realizacyjnym na opracowanie KONCEPCJI ARCH
10.07.2013. Wykonanie 2 szt. przepustów wraz z rowem odstokowym na potrzeby inwestycji pn: Budowa drogi ...
08.07.2013. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa ulicy Cmentarnej na odcinku od ...
20.06.2013. Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Domki oraz Łopianowa
13.06.2013. Unieważnienie przetargu - Rewitalizacja Miasta Kielce-przywrócenie przestrzeni publicznej
06.06.2013. Kładka dla pieszych w ciągu ul. Karczówkowskiej” – remont kładki dla pieszych według przekazanej dok
20.05.2013. Wykonanie operatów szacunkowych określających stan i wartość nieruchomości przejęte pod inwestycję d
08.05.2013. Ulica Jeziorko w Kielcach na odcinku od ul. Na Ługach do działki nr ewid. 402
29.04.2013. Unieważnienie przetargu - Rozbudowa i przebudowa układu komunikacyjnego obejmującego skrzyżowani
18.04.2013. Zadanie:1.Zabezpieczenie istniejącej ściany garaży Kielce ul. Żelazna dz.nr ewid. 1/10 do 1/23, Zad
11.04.2013. Rozbudowa i przebudowa układu komunikacyjnego obejmującego skrzyżowanie ul. Warszawskiej z ul. Polną
10.04.2013. Wykonanie operatów szacunkowych określających stan i wartość nieruchomości w celu określenia odszkod
05.04.2013. Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość prawa własności 3 nieruchomości zabudowanych b
29.03.2013. Przebudowa skrzyżowania ul. 1 Maja z ul. Jagiellońską w Kielcach
29.03.2013. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (nadzoru inwestorskiego) dla projektu pn.: „Rozbudowa ul. Ści
27.03.2013. Przebudowa i rozbudowa ulicy 1-go Maja na odcinku od skrzyżowania z ulicą Skrajną do ul. Łódzkiej
21.03.2013. Wyłonienie rzeczoznawcy majątkowego w celu zlecenia wykonania operatów szacunkowych stanowiących pod
20.03.2013. Ponowny wybór najkorzystniejszej oferty - Rozbudowa ul. Ściegiennego w ciągu drogi krajowe
05.03.2013. Dostawa bonów towarowych dla pracowników Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach w 2013 roku
05.03.2013. Unieważnienie przetargu - Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość prawa własności 3 ni
04.03.2013. Wykonanie operatu szacunkowego określającego stan i wartość nieruchomości w celu określenia odszkod
28.02.2013. Wykonanie operatu szacunkowego określającego stan i wartość nieruchomości w celu określenia ...
21.02.2013. Budowa ulicy Daleszyckiej w Kielcach
19.02.2013. Wykonanie operatów szacunkowych określających stan i wartość nieruchomości w celu określenia odszkod
15.02.2013. Rewitalizacja Miasta Kielce - przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne historycz
13.02.2013. Wycinka drzew, krzewów wraz z karczowaniem pni oraz zabezpieczeniem drzew istniejących na potrzeby
01.02.2013. Wycinka drzew i krzewów wraz z karczowaniem pni oraz wytyczenie pasa drogowego na potrzeby inwestycj
31.01.2013. Wykonanie operatów szacunkowych określających stan i wartość nieruchomości w celu określenia odsz
30.01.2013. Rozbudowa ul. Ściegiennego w ciągu drogi krajowej nr 73 w Kielcach
24.01.2013. Rewitalizacja Miasta Kielce-przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne historyczne
22.01.2013. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (nadzoru inwestorskiego) dla projektu pn. "Rewitalizacja Śródm
15.01.2013. Rewitalizacja Śródmieścia Kielc – przebudowa ulic: Wesoła (na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Se
 
««  start « poprz. 1 nast.  » koniec »»
Pozycje :: 1 - 50 z 50
designed by made your web.com