Menu Content/Inhalt
Rok 2015
Filtruj     Kolejność     Pokaż # 
Data Tytuł pozycji
17.12.2015. Unieważanienie przetargu - Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn" Rozbudowa ul. Wap
08.12.2015. Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztow
25.11.2015. Ulica Skrajna w Kielcach - III etap
30.10.2015. Unieważnienie przetargu - Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego: "Rozbudo
23.10.2015. Dostawa i wymiana kompletnych opraw oświetleniowych na terenie miasta Kielce
24.09.2015. Budowa ekranu akustycznego uzupełniającego przy ul. Krakowskiej na wysokości budynku nr 360
16.09.2015. WP - Opracowanie koncepcji programowej wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
02.09.2015. Wykonanie odwodnienia schodów w przejściach podziemnych P1 - pod ulicą Zagnańską, P2, P3 - w rejonie
02.09.2015. Opracowanie koncepcji programowej wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowania przedsięw
28.07.2015. Wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej z rozliczeniem stanów prawnych nieruchomości znajd
24.07.2015. Żeromskiego - Wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej z rozliczeniem stanów prawnych nieru
21.07.2015. Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Starodomaszowskiej w Kielcach
25.06.2015. Doświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Ogrodowej (zjazd z ronda Giedroycia) - zaprojektowanie
19.06.2015. Stadion_Ogród - Wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej z rozliczeniem stanów prawnych nie
15.06.2015. Przebudowa ul. Smolaka w Kielcach
15.06.2015. Budowa ścieżki rowerowej w pasie drogowym al. IX Wieków Kielc i ul. Sandomierskiej, na odcinku od is
12.06.2015. Rozbudowa ul. Domaniówka w Kielcach
09.06.2015. Unieważnienie przetargu - Żeromskiego -Wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej z rozliczen
08.06.2015. Unieważnienie przetargu - 1 Maja II Wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej z rozliczeniem
03.06.2015. 1 Maja III - Wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej z rozliczeniem stanów prawnych nieruc
02.06.2015. 1 Maja I - Wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej z rozliczeniem stanów prawnych nierucho
02.06.2015. Oświetlenie ul. Orkana na odcinku od ul. Jeleniowskiej do ul. Klonowej - zaprojektowanie i wykonanie
02.06.2015. Słowackiego - Wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej z rozliczeniem stanów prawnych nieru
27.05.2015. Oświetlenie ul. Dobrowolskiej - zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych
25.05.2015. Wojska Polskiego - Wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej z rozliczeniem stanów prawnych
25.05.2015. Ściegiennego - Wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej z rozliczeniem stanów prawnych nier
25.05.2015. Oświetlenie ul. Astronautów - zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych
22.05.2015. Śniadeckich - Wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej z rozliczeniem stanów prawnych nieru
22.05.2015. Prosta - Wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej z rozliczeniem stanow prawnych nieruchomo
20.05.2015. Oświetlenie ul. Solnej - zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych
20.05.2015. Żółkiewskiego - Wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej z rozliczeniem stanów prawnych nie
20.05.2015. Oświetlenie ul. Panoramicznej – zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych
19.05.2015. Oświetlenie al. Legionów - zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych
12.05.2015. Konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego, iluminacji oraz punktów poboru energii do celów ok
07.05.2015. Ulica Oksywska w Kielcach
05.05.2015. Unieważnienie przetargu - Doświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Ogrodowej (zjazd z ronda Gied
23.04.2015. Budowa pętli autobusowej przy ul. Kleckiej w Kielcach wraz z niezbędną przebudową ulicy
20.03.2015. Roboty budowlano-montażowe dla zadania pod nazwą: Budowa ulicy Świętojańskiej wraz ze skrzyżowaniami
20.03.2015. Roboty budowlano-montażowe dla inwestycji pod nazwą: Budowa ul. Wydryńskiej w Kielcach- I - etap- bu
09.03.2015. EtapI. Roboty budowlano-montażowe dla zadania pod nazwą: Budowa zintegrowanych nowoczesnych peronów
02.03.2015. Roboty budowlano - montażowe dla zadania pod nazwą: "Przebudowa ul. Kopernika w Kielcach"
27.02.2015. Roboty budowlano-montażowe dla inwestycji pod nazwą: "Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sandomier
04.02.2015. Etap II.Roboty budowlano-montażowe dla zadania pod nazwą: Budowa zintegrowanych nowoczesnych peronów
02.02.2015. Etap I. Roboty budowlano-montażowe dla zadania pod nazwą: Budowa zintegrowanych nowoczesnych peronów
 
««  start « poprz. 1 nast.  » koniec »»
Pozycje :: 1 - 44 z 44
designed by made your web.com