Menu Content/Inhalt
Start
Witamy na stronach Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach
Ul. Domaszowska - zmiany w organizacji ruchu
Miejski Zarząd Dróg w Kielcach informuje, że od dnia 16.10.2021 r. planowane jest wprowadzenie zmian w organizacji ruchu w obszarze ul. Domaszowskiej w związku z rozpoczęciem inwestycji drogowej.

1.    Na al. Tysiąclecia Państwa Polskiego obowiązywał będzie ruch jednokierunkowy od skrzyżowania z al. Solidarności do skrzyżowania z ul. Wiejską/Górną
2.    Na ul. Domaszowskiej obowiązywał będzie ruch jednokierunkowy od skrzyżowania z ul. Wiejską/Górną do skrzyżowania z ul. Poleską/Żniwną.
3.    Przejazd w przeciwnym kierunku odbywał się będzie ulicami Poleską – Leszczyńską.
4.    Z ul. Domaszowskiej obowiązywał będzie zakaz wjazdu w ul. Górną, Zbożową i Wiejską (zakaz wjazdu nie dotyczy mieszkańców, dojazdu do firm oraz służb miejskich).
Objazd do ul. Górnej i Zbożowej zostanie poprowadzony ulicami: Domaszowską – Żniwną – Taylora. Dojazd do ul. Wiejskiej odbywał się będzie poprzez ul. Leszczyńską.
 
Zmiany w organizacji ruchu obowiązywać będą do odwołania.

 
Otwarcie wlotu ul. Żeromskiego - ruch jednokierunkowy
Miejski Zarząd Dróg w Kielcach informuje, że od dnia 02.10 br. otwarty dla ruchu kołowego zostanie wlot ul. Żeromskiego do ul. Wojska Polskiego. Obowiązywał będzie na nim ruch jednokierunkowy (w stronę ul. Wojska Polskiego).
Przypominamy, że na ul. Wojska Polskiego wciąż funkcjonuje ruch jednokierunkowy od ul. Miodowicza do skrzyżowania z ul. Zakopiańską.
 
Ul. Wspólna - zmiany w organizacji ruchu

Miejski Zarząd Dróg w Kielcach informuje, że w dniu 29.09.2021 r. planowane jest wprowadzenie zmian w organizacji ruchu na ul. Wspólnej w związku z rozpoczęciem remontu nawierzchni.
Na ul. Wspólnej obowiązywał będzie ruch jednokierunkowy od skrzyżowania z ul. Paderewskiego do skrzyżowania z ul. Żelazną. Na całym odcinku obowiązywał będzie zakaz parkowania. Utrudnienia potrwają do końca października br.
Osoby posiadające identyfikator mieszkańca z możliwością parkowania na ul. Wspólnej mogą pozostawiać swoje pojazdy na ulicach sąsiadujących

Zmieniony ( 13.10.2021. )
 
Handel - 1 listopada
OBWIESZCZENIE
Niniejszym informuje się, iż wnioski na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia handlu przed cmentarzami na okoliczność Święta Wszystkich Świętych w b.r. przyjmowane będą od dnia 20 września 2021r. do dnia 01 października 2021r.
Zmieniony ( 17.09.2021. )
Czytaj całość
 
Śródmieście Kielc - zmiany w organizacji ruchu

Zmiany czasowe związane z Tygodniem Zrównoważonego Transportu
W dniach 17-18.09 na ul. Głowackiego zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy od ul. Żeromskiego do Placu Wolności.
W dniu 22.09 w godz. 06.00 - 21.00 - wyłączona z ruchu kołowego zostanie ul. Staszica, Zamkowa oraz Solna od mostu na Silnicy do ul. Staszica

Zmiany stałe w organizacji ruchu
Od dnia 20.09.2021 w obszarze Śródmieścia Kielc planowane jest wprowadzenie I etapu docelowych zmian w organizacji ruchu:

Ulica Sienkiewicza
Na ulicy Sienkiewicza w celu eliminacji jazdy wzdłuż deptaka zostaną ustawione donice w trzech lokalizacjach:
- przy mostku na Silnicy po jego wschodniej stronie
- pomiędzy ulicą Dużą i Małą
- na Placu Literatów
Na ul. Staszica i ul. Wesołej przy skrzyżowaniach z deptakiem zostaną wyznaczone miejsce postojowe dla zaopatrzenia. Na ul. Sienkiewicza zostanie dopuszczony ruch rowerów.

Ulica Paderewskiego
Ulica Paderewskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Wspólną do skrzyżowania z ul. Panoramiczną zostanie wyłączona z ruchu ogólnodostępnego.
Zakaz wjazdu nie będzie dotyczył MPK, TAXI, ZTM, rowerów, służb miejskich, mieszkańców i najemców określonych budynków i garaży, zaopatrzenia do lokali na  tym fragmencie ulicy, zaopatrzenia na ul. Sienkiewicza w godz. 06.00-12.00, konwoju bankowego na odcinek ul. Sienkiewicza do ul. Żelaznej.  

Ul. Bodzentyńska
Na ślepym fragmencie ul. Bodzentyńskiej w sąsiedztwie skrzyżowania z ul. Kościuszki zostanie zlikwidowany postój TAXI. W jego miejscu zostaną wyznaczone równoległe miejsca postojowe.

Trójkąt ulic Silnicznej, Piotrkowskiej i Pelca
Dla ruchu zostanie udostępniony odcinek ul. Silnicznej pomiędzy ul. Pelca a Piotrkowską. Będzie on jednokierunkowy w stronę ul. Piotrkowskiej, po południowej stronie zostaną wyznaczone miejsca postojowe. Jednokierunkowy będzie także odcinek ul. Piotrkowskiej od skrzyżowania z ul. Silniczną do skrzyżowania z ul. Pelca, po stronie północnej będą wytyczone miejsca postojowe.   

Zmieniony ( 16.09.2021. )
 
Ul. Radomska - ruch wahadłowy
Miejski Zarząd Dróg w Kielcach informuje, że w dniu 15.09.2021 r. planowane jest rozpoczęcie remontu ul. Radomskiej na długości 630 mb. od rejonu skrzyżowania z ul. Szybowcową w stronę centrum miasta. Na ww. odcinku zostanie wprowadzony ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną.
 
Komunikat Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy

Kampania społeczna "Sadza płonie. Czad zabija. Żyj!"

 
Ul. Pocieszka - utrudnienia w ruchu
Miejski Zarząd Dróg w Kielcach informuje, że w dniach 06-10.09.2021 r. w związku z budową przyłączy sanitarnych zostaną wprowadzone zmiany w organizacji ruchu na ul. Pocieszka w sąsiedztwie skrzyżowania z ul. Marszałkowską.
Północny pas ruchu ul. Pocieszka w odległości około 30 metrów na zachód od skrzyżowania z ul. Marszałkowską będzie zamknięty dla ruchu na długości 5 mb. Ruch odbywał się będzie wahadłowo po południowej stronie jezdni.
Zmieniony ( 02.09.2021. )
 
Ul. Krakowska - zmiany w organizacji ruchu
Miejski Zarząd Dróg w Kielcach informuje, że od dnia 26.08.2021 r. rozpoczyna się wdrażanie czasowej organizacji ruchu na ul. Krakowskiej w Kielcach w związku z rozpoczęciem budowy drogi dla rowerów.
Jezdnia wyjazdowa z miasta zostanie zawężona do jednego pasa ruchu na odcinku ok. jednego kilometra (od końca ul. Górników Staszicowskich do rejonu skrzyżowania z ul. Chorzowską). Na ww. fragmencie dopuszczalna prędkość będzie ograniczona do 40km/h. Planuje się, że zmiany w organizacji ruchu obowiązywać będą do końca października br.
Zmieniony ( 26.08.2021. )
 
Ul. Żeromskiego - utrudnienia w ruchu
Miejski Zarząd Dróg w Kielcach informuje, że w dniach 28.08 – 25.09.2021 r. w związku z realizowaną inwestycją zamknięty dla ruchu kołowego zostanie wlot ul. Żeromskiego do ul. Wojska Polskiego. Odcinek ul. Żeromskiego od skrzyżowania z ul. Prostą w stronę ul. Wojska Polskiego będzie drogą ślepą.

Objazd zamkniętego odcinka zostanie wyznaczony ul. Prostą – Wojska Polskiego oraz ul. Tarnowską – ul. Prostą. Na ulicy Wojska Polskiego zostanie utrzymany ruch jednokierunkowy od ul. Miodowicza do ul. Zakopiańskiej. 
 
Al. Solidarności - utrudnienia w ruchu
Miejski Zarząd Dróg w Kielcach informuje, że w związku z budową ciepłociągu przez ok. 3 tygodnie występować będą utrudnienia w ruchu na al. Solidarności na odcinku pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Niską/Leszczyńską a ul. Sandomierską/IX Wieków. Na wymienionym fragmencie każda z jezdni zostanie zawężona do jednego pasa ruchu.
Zmieniony ( 02.08.2021. )
 
Od 1 czerwca zmiany w obsłudzie Interesantów

Szanowni Państwo
W związku z poprawą sytuacji epidemicznej od dnia 1 czerwca siedziba Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach jest w pełni dostępna dla Interesantów. Załatwiane spraw odbywać się będzie jak przed pandemią. Przypominamy oczywiście, że zgodnie z przepisami w budynku obowiązkowe jest noszenie maseczki.   

Zmieniony ( 31.05.2021. )
 
Numery rachunków bankowych
Konto dochodów budżetowych - opłaty za zawiadomienia - wezwania wystawione w Strefie Płatnego Parkowania w Kielcach, upomnienia, tytuły wykonawcze, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za odprowadzanie wód deszczowych)
 
ING Bank Śląski  86 1050 1461 1000 0023 5341 5967

UWAGA
W treści (tytułem) przelewu (przekazu) należy podać następujące dane w przypadku:
1)    opłaty dodatkowej - numer zawiadomienia- wezwania i numer rejestracyjny auta;
2)    upomnienia - numer upomnienia wraz z nr rejestracyjnym auta;
3)    tytułu wykonawczego - numer tytułu wraz z nr rejestracyjnym auta;
4)    opłaty za zajęcie pasa drogowego - numer decyzji administracyjnej;
5)    opłaty za odprowadzenie wód deszczowych- numer faktury.
Zmieniony ( 28.04.2021. )
 
Ul. Wojska Polskiego - zmiany w organizacji ruchu
Miejski Zarząd Dróg w Kielcach informuje, że od dnia 08.03.2021 r. w związku z rozpoczęciem realizacji inwestycji planowane jest wprowadzenie zmian w organizacji ruchu na ul. Wojska Polskiego.
Na ul. Wojska Polskiego na odcinku od skrzyżowania ul. Miodowicza/Zgody/Prosta do skrzyżowania z ul. Żeromskiego zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy. Ruch na skrzyżowaniu Wojska Polskiego/Żeromskiego zostanie zachowany. Wlot ul. Langiewicza do ul. Wojska Polskiego będzie jednokierunkowy, co oznacza, że nie będzie możliwości wjazdu z ul. Wojska Polskiego na ul. Langiewicza.
Objazd do ul. Langiewicza i K. Miodowicza zostanie wyznaczony: ul. Żeromskiego – Prostą - Zgody - Spokojną.
Zmiany w organizacji ruchu obowiązywać będą do odwołania
Zmieniony ( 03.03.2021. )
 
designed by made your web.com