Menu Content/Inhalt
Start
Witamy na stronach Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach
Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

„Referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Kielcach postanowieniem z dnia I I grudnia 2019 roku, sygn. akt VIII NS 977/19 zezwolił Gminie Kielce  Miejskiemu Zarządowi Dróg w Kielcach na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1 1 000 złotych (jedenaście tysięcy złotych) tytułem odszkodowania za przejęcie na rzecz Województwa Świętokrzyskiego udziału wynoszącego 1/4 części prawa własności nieruchomości położonej w obrębie 0032 miasto Kielce, gmina Kielce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1219/1 0 powierzchni 0,0241 ha, która to należność ma być wypłacona spadkobiercom  Stanisława Różyca pod warunkiem przedłożenia przez nich prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia po Stanisławie Różycu - na ich wniosek. Wzywa się osoby uprawnione do odbioru depozytu.”
 
eferendarz sądowy
Tomasz Pietrzyk
Zmieniony ( 02.06.2020. )
 
Od 1 czerwca przywracamy bezpośrednią obsługę Interesnatów. Nowe zasady
W związku ze stopniowym znoszeniem ograniczeń wprowadzonych w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjach kryzysowych, od dnia 1 czerwca 2020 r. przywraca się bezpośrednią obsługę interesantów w  Miejskim Zarządzie Dróg w Kielcach
Mając na uwadze ochronę zdrowia pracowników i interesantów Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach oraz w celu zachowania standardów sanitarnych ustala się następujące zasady obsługi bezpośredniej w siedzibie MZD:

  • Interesanci chcący załatwić sprawę osobiście będą przyjmowani tylko po uprzednim umówieniu terminu i godziny spotkania z merytorycznym pracownikiem Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach prowadzącym daną sprawę,
  • Interesanci mogą wejść do budynku MZD wyłącznie z zasłoniętymi ustamii nosem, w rękawiczkach, po uprzednim dokonaniu pomiaru temperatury przez pracownika Biura Obsługi Interesanta oraz zdezynfekowaniu rąk. Wskazane jest posiadanie własnego długopisu,
  • Umówionego Interesanta z Biura Obsługi Interesanta odbiera merytoryczny pracownik, z którym Interesant jest umówiony,
  • Obsługa Interesanta w wydziale odbywać się będzie z zachowaniem zasady,że w pokoju oprócz pracownika MZD może przebywać tylko jedna osoba z zewnątrz,
  • W Biurze Obsługi Interesanta, poza pracownikami MZD mogą przebywać jednocześnie nie więcej niż trzy osoby (wg zasady jeden interesant na jedno stanowisko pracy), przy czym wymagane jest zachowanie stosownego odstępu pomiędzy tymi osobami min. 1,5 m.
Zmieniony ( 28.05.2020. )
 
Zamknięty wjazd z ul. Warszawskiej
Miejski Zarząd Dróg w Kielcach informuje, że w związku z budową drogi dla rowerów w ciągu ul. Warszawskiej od dnia 25.05 do końca bieżącego miesiąca zamknięty dla ruchu kołowego zostanie wjazd z ul. Warszawskiej na parking marketu Lidl. Dojazd do obiektów handlowych możliwy będzie wyłącznie od strony ul Orląt Lwowskich.
 
Strefa Płatnego Parkowania - zawieszenie opłat od 11.05.2020 r.
Miejski Zarząd Dróg w Kielcach informuje, że w związku z zagrożeniem epidemicznym na mocy Uchwały Rady Miasta Kielce z dnia 23.04.2020 r. od dnia 11.05.2020 r zostają zawieszone opłaty za postój w kieleckiej Strefie Płatnego Parkowania. Termin ważności wykupionych abonamentów i identyfikatorów przedłuża się o czas obowiązywania wskazanej regulacji.
Zmieniony ( 28.04.2020. )
 
Zmiany w funkcjonowaniu oświetlenia ulicznego
W związku z trwającym stanem epidemii, istniejącymi zaleceniami dotyczącymi przemieszczania się, małym ruchem pieszym i kołowym po zmroku oraz koniecznością poszukiwania oszczędności, podjęto decyzję o wyłączeniu w godzinach nocnych oświetlenia ulicznego na terenie miasta począwszy od dnia 21.04 br. w następujących lokalizacjach:
Zmieniony ( 21.04.2020. )
Czytaj całość
 
Ul. Rajtarska - zmiany w organizacji ruchu
Miejski Zarząd Dróg w Kielcach informuje, że od dnia 23.04.2020 r. zamknięty dla ruchu kołowego zostanie odcinek ul. Rajtarskiej pomiędzy ul. Kordeckiego a ul. Sobieskiego. Zakaz wjazdu nie dotyczy mieszkańców.  
Zmieniony ( 22.04.2020. )
 
««  start « poprz. 1 2 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 11 z 20
designed by made your web.com