Menu Content/Inhalt
Start
Witamy na stronach Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach
Skrzyżowanie ul. Jagiellońskiej/Karczówkowskiej/Kamińskiego - zmiany w organizacji ruchu
Miejski Zarząd Dróg w Kielcach informuje, że od dnia 01.12 br. firma Strabag planuje wprowadzić zmiany w organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Jagiellońskiej/Karczówkowskiej/Kamińskiego.
Zamknięta dla ruchu kołowego zostanie wschodnia jezdnia ul. Jagiellońskiej w obrębie skrzyżowania oraz ulica Karczówkowska na odcinku od ul. Jagiellońskiej do ul. Szkolnej.
Ruch na ul. Jagiellońskiej w obu kierunkach odbywał się będzie jezdnią zachodnią (od strony Ogrodu Botanicznego). Na skrzyżowaniu ul. Jagiellońskiej z ul. Kamińskiego zostanie wyznaczone mini rondo.  
Sygnalizacja świetlna na przejściu dla pieszych przy DPS zostanie przełączona w tryb żółty pulsacyjny.
Zmiany w organizacji ruchu obowiązywać będą do odwołania.
 
Akcja zima 2022/2023
Wybrana grafikaPoniżej prezentujemy kolejność  zimowego utrzymania ulic miasta Kielce w sezonie 2022/2023 r. 
Zgłoszenia w zakresie zimowego utrzymania można kierować pod numer telefonu: 41 34 02 890
Zmieniony ( 23.11.2022. )
Czytaj całość
 
Konkurs na stanowisko - Inspektora Wydziału Planowania Rozwoju i Ewidencji Dróg
Szczegóły w zakładce Praca w MZD. Aplikacje można składać do dnia 05.12.2022 r.
Zmieniony ( 17.11.2022. )
 
Konkurs na dwa stanowiska - Inspektorów Wydziału Utrzymania i Eksploatacji Dróg
Szczegóły w zakładce Praca w MZD. Aplikacje można składać do dnia 21.11.2022 r.
 
Ul. Chorzowska - ruch wahadłowy
Miejski Zarząd Dróg w Kielcach informuje, że od dnia 16.11.2022 r. na ul. Chorzowskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Ustronie planowane jest wprowadzenie ruchu wahadłowego sterowanego sygnalizacją świetlną. Utrudnienia spowodowane są remontem nawierzchni na odcinku 600 metrów. Organizacja ruchu obowiązywać będzie około trzech tygodni.
 
Ogłoszenie
OGŁOSZENIE
 
Referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Kielcach postanowieniem z dnia 04 października 2022 roku, sygn. akt VIII NS 752/22 zezwolił Gminie Kielce - Miejskiemu Zarządowi Dróg w Kielcach na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1 092,76 złotych (jeden tysiąc dziewięćdziesiąt dwa złote 76/100 groszy) tytułem odszkodowania za przejęcie na rzecz Gminy Kielce przysługującego Janowi Basąg 1/2 części udziału w 4874/844155 części prawa własności nieruchomości położonej w Kielcach, obręb 0017, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1647 / 1 0 powierzchni 0,0553 ha, która to należność ma być wypłacona spadkobiercom Haliny Kochanowskiej, którzy przedstawią dokument potwierdzający ich prawa rzeczowe do przysługującego Janowi Basąg 1/2 udziału w 4874/844155 części prawa własności przedmiotowej nieruchomości na dzień ostateczności decyzji Prezydenta Miasta Kielce z dnia 13 grudnia 2021 roku znak UA-IV.6740.2.6.2021.JK o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,  tj. 14 stycznia 2022 roku - na ich wniosek. Wzywa się osoby uprawnione do odbioru depozytu.
 
Referendarz sądowy Tomasz Pietrzyk

Zmieniony ( 28.10.2022. )
 
Ogłoszenie
OGŁOSZENIE
 

Referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Kielcach postanowieniem z dnia 27 października 2022 roku, sygn. akt VIII NS 782/22 zezwolił Gminie Kielce - Miejskiemu Zarządowi Dróg w Kielcach na złożenie do depozytu sądowego kwoty 723,84 złotych (siedemset dwadzieścia trzy złote 84/100 groszy) tytułem odszkodowania za przejęcie na rzecz Gminy Kielce przysługującego Edmundowi Krawczykowi 1/2 części udziału w 5078/613829 części prawa własności nieruchomości położonej w Kielcach, obręb 0017, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1658/1 0 powierzchni 0,0256 ha, która to należność ma być wypłacona spadkobiercom Edmunda Krawczyka którzy przedstawią dokument potwierdzający ich prawa rzeczowe do przysługującego Edmundowi Krawczykowi 1/2 udziału w 5078/613829 części prawa własności przedmiotowej nieruchomości na dzień ostateczności decyzji Prezydenta Miasta Kielce z dnia 13 grudnia 2021 roku znak UA-IV.6740.2.6.2021.JK o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, tj. 14 stycznia 2022 roku - na ich wniosek.
Wzywa się osoby uprawnione do odbioru depozytu.
 
Referendarz sądowy Tomasz Pietrzyk
Zmieniony ( 24.11.2022. )
 
Ul. Wojska Polskiego - ograniczenie tonażu
Miejski Zarząd Dróg w Kielcach informuje, że od dnia 14.10.2022 na rozbudowywanej ul. Wojska Polskiego (odcinek od ronda Czwartaków do granicy miasta) zostanie wprowadzony zakaz ruchu pojazdów powyżej 12 ton. Ograniczenie nie dotyczy pojazdów komunikacji miejskiej i wojska.
Objazd dla pojazdów ciężkich w obu kierunkach został wyznaczony przez Daleszyce – Górno – DK 74 i S 74 – (Kielce) al. Solidarności – ul. Źródłowa – Ul. Tarnowska.
Zmieniony ( 12.10.2022. )
 
Ul. Berberysowa, Dąbka, Starzyńskiego - zamknięcie wlotów do ul. Wojska Polskiego
Miejski Zarząd Dróg w Kielcach informuje, że od dnia 05.10.2022 r. w związku z budową nowej jezdni zamknięte dla ruchu zostaną wloty ulic: Berberysowej, Dąbka i Starzyńskiego do ul. Wojska Polskiego. Dojazd do ww. ulic możliwy będzie poprzez ul. Grota –Roweckiego i Teligi.
 
Ul. Żniwna - ruch jednokierunkowy na całej długości
Miejski Zarząd Dróg w Kielcach informuje, że od dnia 11.10.2022 r. w związku z budową poszerzeń pod pasy rowerowe na całej ul. Żniwnej tj. od ul. Taylora do ul. Domaszowskiej zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy. Powyższe zmiany w organizacji ruchu obowiązywać będą około jednego miesiąca. 
Zmieniony ( 30.09.2022. )
 
Al. IX Wieków Kielc/Winnicka/Źródłowa - utudnienia
Miejski Zarząd Dróg w Kielcach informuje, że w nocy z  21/22.09.2022 r. firma Strabag realizująca budowę drogi dla rowerów w ramach projektu Kielecki Rower Miejski planuje wprowadzić zmiany w organizacji ruchu w rejonie skrzyżowania al. IX Wieków Kielc z ul. Źródłową.
Wyłączony zostanie skrajny prawy pas ruchu oraz chodnik na al. IX Wieków Kielc na odcinku pomiędzy ul. Winnicką i ul. Źródłową. Skręt w prawo z al. IX Wieków Kielc w ul. Źródłową możliwy będzie z sąsiedniego, środkowego pasa ruchu. Ruch pieszych zostanie skierowany na ul. Winnicką i ul. Jarońskich. Ponadto wyłączone zostanie przejście dla pieszych przez al. IX Wieków Kielc po zachodniej stronie skrzyżowania z ul. Źródłową i al. Solidarności. Przejście możliwe będzie po wschodniej stronie skrzyżowania.
Zmiany w organizacji ruchu obowiązywać będą około jednego miesiąca.
Zmieniony ( 19.09.2022. )
 
Ul. Wojska Polskiego - zmiany w organizacji ruchu
Miejski Zarząd Dróg w Kielcach informuje, że w dniu 14.09.2022 r. firma Trakt SA planuje wprowadzić zmiany w organizacji ruchu na ulicy Wojska Polskiego. Na odcinku pomiędzy ulicami Berberysową i płk. Dąbka wdrożony będzie ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną, co związane jest z koniecznością budowy kolejnego etapu kanalizacji deszczowej. Powyższa organizacja ruchu obowiązywać będzie około jednego miesiąca.
 
Ul. Warszawska - ruch jednokierunkowy
Miejski Zarząd Dróg w Kielcach informuje, że od dnia 06.09 br. firma Trakt SA planuje wprowadzić zmiany w organizacji ruchu na ulicy Warszawskiej w związku z koniecznością budowy kanalizacji deszczowej w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa dróg na osiedlu Dąbrowa II”.
Na ul. Warszawskiej na odcinku od rejonu skrzyżowania z ul. Witosa do obszaru skrzyżowania z ul. Radomską (wysokość posesji nr 420) zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy w stronę Warszawy. Objazd w przeciwnym kierunku wyznaczony został ulicami Radomską – Nowoszybowcową.
Zmiany w organizacji ruchu obowiązywać będą do odwołania.
 
Ul. Wojska Polskiego - zmiany w organizacji ruchu
Miejski Zarząd Dróg w Kielcach informuje, że w dniu 30.08.2022 firma Trakt SA planuje wprowadzić zmiany w organizacji ruchu na ul. Wojska Polskiego.
Na odcinku ok 100 metrów od granicy miasta z gminą Daleszyce w stronę ul. Chabrowej zostanie wprowadzony ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną. Zmiany wynikają z konieczności budowy kanalizacji deszczowej w ramach prowadzonej inwestycji.
Organizacja ruchu obowiązywać będzie do odwołania.
 
««  start « poprz. 1 2 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 19 z 21
designed by made your web.com