Menu Content/Inhalt
Start arrow Mapa witryny
Kanały technologiczne w drogach - 04.2016 I Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
12.04.2016.
INFORMACJA
DYREKTORA MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG W KIELCACH

W imieniu Prezydenta Miasta Kielce – ZarządcQy dróg miejskich – na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 roku Nr 19 poz. 115 ze zmianami) informuję, że przygotowywane jest niżej wymienione zadanie inwestycyjne:
 • Budowa i modernizacja sieci ścieżek rowerowych w Gminie Kielce jako element zrównoważonej mobilnosci miejskiej
  • Zadanie 1 - ul. Warszawska - odcinek od skrzyżowania  z ul. Orkana do Skrzyżowania z ul. Sikorskiego i połączenia z projektowaną ściezką w ul. Witosa
  • Zadanie 2 - ul. Jaworskiego - odcinek od skrzyżowania z ul. Warszawską do istniejącej ddr w ul. Nowaka Jeziorańskiego
  • Zadanie 3 - ul. Orkana - odcinek od skrzyżowania z ul. Klonową do skrzyżowania z ul. Warszawską
  • Zadanie 4 - ul. Klonowa - odcinek od skrzyżowania z ul. Jesionową do skrzyżowania z ul. Orkana
  • Zadanie 5 - al. Solidarności od ul. Leszczyńskiej do wjazdu  do ul. Wschodniej (strona wschodnia) oraz z budową połączeń z ddr  w ul. Jeziorańskiego
  • Zadanie 6 - al. Solidarności od skrzyżowania z al.  Tysiąclecia PP do połączenia w rejonie parku Dygasińskiego (strona zachodnia) wraz ze skrzyżowaniem z ul. Świętokrzyską oraz z budową połączenia z drogą serwisową S7 i ddr w ciągu al.Tysiąclecia PP
  • Zadanie 7 - ul. Sandomierska  odc. od skrzyżowania z ul. Poleską ( wraz ze skrzyżowaniem – przejazdy rowerowe) do granicy miasta
  • Zadanie 8 - ul. Sandomierska od skrzyżowania z ul. Źródłową (wraz ze skrzyżowaniem)  do ul. Śląskiej (wraz ze skrzyżowaniem) oraz łącznik z ul. Pomorską, 
  • Zadanie 9 - ul. Wrzosowa  odc. od „Ronda Czwartaków” do basenu „Foka” wraz ze skrzyżowaniem ul. Wrzosowej z Popiełuszki i Tarnowską.
  • Zadanie 10 - ul. Piekoszowska  odc. od ul. Podklasztornej do skrzyżowania z ul. Jagiellońską
  • Zadanie 11 - połączenie ul. Piekoszowskiej z ul. Bernardyńską
  • Zadanie 12 - ul. Krakowska od ul. Jagiellońskiej do WDK wraz z fragmentem ul. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Ogrodową (wraz ze skrzyżowaniem)
  • Zadanie 13 - w ciągu ul.Krakowskiej od ul. Górników Staszicowskich do granicy miasta Kielce
  • Zadanie 14 - od ul. Sikorskiego do ul. Szybowcowej (droga wojewódzka nr 745)
  • Zadanie 15 - al. Solidarności (strona zachodnia), na odcinku od al. IX Wieków Kielc do al. 1000 lecia Państwa Polskiego
  • Zadanie 16 - ul. Warszawska (strona wschodnia) - odc. od ul. Szydłówek Górny do ul. Jaworskiego

W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału. Kanał udostępniany jest na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7 - 7f ustawy o drogach publicznych.

Zgłoszenia należy kierować na piśmie na adres:
Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, ul. Prendowskiej 7, 25-395 Kielce.

Jak stanowi art. 4 pkt 15a powołanej ustawy, kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji:
a.    urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami ruchu drogowego,
b.    linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
Informuję ponadto, że w myśl art. 39 ust. 6b ustawy o drogach publicznych, podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży oferty (zawarcia umowy najmu lub dzierżawy kanału), jest obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.

Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach www.mzd.kielce.pl  oraz  przesłane do wiadomości Urzędu Komunikacji Elektronicznej Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Do pobrania
Zmieniony ( 29.04.2016. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com