Menu Content/Inhalt
Start
Witamy na stronach Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach
ul. Grunwaldzka - zmiany w organizacji ruchu
Miejski Zarząd Dróg w Kielcach informuje, że PRI Fart – wykonawca realizujący budowę bus-pasów w ciągu ul. Grunwaldzkiej i Szajnowicza – Iwanowa - w dniu 06.12 2014 r. (sobota) planuje wprowadzenie zmian w organizacji ruchu w obszarze inwestycji.

Na ul. Grunwaldzkiej na odcinku od tymczasowego ronda (skrzyżowanie ul. Grunwaldzkiej i Szajnowicza – Iwanowa) do wysokości marketu Lidl ruch zostanie przeniesiony na nowowybudowaną jezdnię południową.

Zamknięty dla ruchu zostanie wjazd z ul. Meissnera na ul. Grunwaldzką.

Miejski Zarząd Dróg zwraca się z apelem do kierujących o zachowanie szczególnej ostrożności przy przejeżdżaniu pod rusztowaniami budowanego wiaduktu ze względu na zwężenie pasów ruchu.
Zmieniony ( 04.12.2014. )
 
Informacja o zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego o znacznej wartości
Na podstawie § 4 ust. 2 i 3 załącznika do zarządzenia nr 524/2010 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe i zakłady budżetowe, Miejski Zarząd Dróg w Kielcach informuje, że posiada zbędny składnik rzeczowy majątku ruchomego:
Samochód osobowy Chevrolet Lacetti, nr rej. TK 72898, rok produkcji: 2005
Bliższe informacje: Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, ul. Prendowskiej 7, Radosław Adamiec, p. 45, tel. 41 34 02 866.
Zmieniony ( 18.12.2014. )
 
Opracowanie koncepcji architektonicznej Placu Wolności - informacja o wynikach kwalifikacji

INFORMACJA

O wynikach kwalifikacji Uczestników o dopuszczenie do udziału w Konkursie na opracowanie koncepcji architektonicznej przebudowy Placu Wolności w Kielcach wraz z budową parkingu podziemnego

Sąd Konkursowy informuje, że w wyniku postępowania kwalifikacyjnego oceniającego wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie, po wzięciu pod uwagę złożonych uzupełnień i wyjaśnień, zakwalifikował do udziału w konkursie i zaprasza do składania prac konkursowych Uczestników ujętych na zamieszczonej poniżej liście.
Pozostali, nie ujęci na liście Uczestnicy, zostali wykluczeni z udziału w Konkursie z uwagi na nie spełnienie wymogów Regulaminu Konkursu – o wynikach kwalifikacji i powodach wykluczenia zostaną powiadomieni indywidualnie.

07.11.2014 r. -  Ostateczna lista zakwalifikowanych  w konkursie  

Zmieniony ( 14.11.2014. )
Czytaj całość
 
ul. Ściegiennego (DK 73) - zmiana organizacji ruchu
Miejski Zarząd Dróg w Kielcach informuje, że od dnia 16.05.2014 r. (piątek) Wykonawca realizujący przebudowę ul. Ściegiennego (DK 73) planuje wprowadzenie zmian w organizacji ruchu. .
Zamknięta dla ruchu kołowego zostanie „stara”, zachodnia jezdnia fragmentu al. Popiełuszki i ul. Ściegiennego na odcinku 1,7 km. Ruch w obu kierunkach odbywał się będzie nowowybudowaną jezdnią wschodnią. Przed skrzyżowaniem z ul. Leśniówka i ul. Kalinową ruch będzie ponownie „przełożony” na starą jezdnię.
Ponadto zamknięty dla ruchu zostanie wlot jednojezdniowej ul. Ściegiennego do al. Popiełuszki. W związku z tym odcinek ul. Ściegiennego od ul. Podlasie do al. Popiełuszki będzie drogą bez przejazdu („ślepą”). Objazd wyznaczony zostanie ulicami Wapiennikową – Popiełuszki.
Powyższe zmiany w organizacji ruchu obowiązywać będą do odwołania.
 
Kieleckie parkomaty - instrukcja obsługi
MZD w Kielcach informuje, że od dnia 10.03.2014 r.  w kieleckiej Strefie Płatnego Parkowania funkcjonuje system parkomatów.
MZD w Kielcach informuje, że zgodnie z uchwałą Rady Miasta w Kielcach z dnia 20.02.2014 r. dotychczasowe bilety parkingowe zachowują ważność przez trzy miesiące tj. do dnia 09.06.2014 r włącznie.
Zmieniony ( 18.12.2014. )
Czytaj całość
 
Rondo im. G.Herlinga-Grudzińskiego - zasada jazdy po rondzie turbinowym

Kierujący dojeżdżając do ronda turbinowego powinien zająć odpowiedni pas ruchu stosując się do oznakowania pionowego i poziomego. Konkretny pas ruchu doprowadzi nas do określonej ulicy wylotowej z ronda. Na samym rondzie nie będzie już możliwości zmiany kierunku ruchu na inny niż wybrany na ulicy wlotowej (przy wjeździe na rondo).  
Na rondzie im. G. Herlinga – Grudzińskiego wymalowane będzie oznakowane poziome segregujące potoki ruchu w kolorze biało-czerwonym. Przekraczanie tej linii jest zabronione.
Zgodnie z organizacją ruchu nie będzie możliwości zjazdu z ronda na ul. Czarnowską oraz wjazdu na rondo z tejże ulicy. Zakaz nie dotyczy komunikacji zbiorowej, taxi, rowerów i służb miejskich.

Istotą stosowania ronda turbinowego jest poprawa płynności ruchu oraz ograniczenie tzw. „przeplatania”, czyli zmian pasów ruchu na rondzie przez kierujących. Tym samym wyeliminowane zostają potencjalne punkty kolizji, co bezpośrednio wpływa na poprawę bezpieczeństwa ruchu.


Zmieniony ( 15.11.2013. )
 
Zobacz też…
designed by made your web.com