Menu Content/Inhalt
Start
Witamy na stronach Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach
Skrzyżowanie al. IX Wieków Kielc z ul. Warszawską - zmiany w organizacji ruchu
Miejski Zarząd Dróg w Kielcach informuje, że w nocy z dnia 7/8.10.2015 (środa/czwartek) w związku z koniecznością przebudowy sygnalizacji świetlnej w ramach budowy ścieżki rowerowej, firma Skanska planuje wprowadzić zmiany w organizacji ruchu na skrzyżowaniu al. IX Wieków Kielc i ul. Warszawskiej.
Na skrzyżowaniu wyłączona zostanie sygnalizacja świetlna a jezdnie okalające wyspę centralną na tarczy skrzyżowania zostaną zawężone do jednego pasa ruchu. Tymczasowa organizacja ruchu obowiązywać będzie przez około jeden miesiąc.
Zmieniony ( 06.10.2015. )
 
Ul. Paderewskiego - utrudnienia w ruchu
Miejski Zarząd Dróg w Kielcach informuje, że od dnia 19.09.2015 r. (sobota) w związku z przebudową pasa ruchu przylegającego do zatoki autobusowej na ul. Paderewskiego zostaną wprowadzone zmiany w organizacji ruchu.
Zamknięty dla ruchu kołowego zostanie zachodni pas ruchu ul, Paderewskiego (w stronę ronda Giedroycia) na odcinku pomiędzy ul. Panoramiczną i ul. Sienkiewicza oraz wlot ul. Panoramicznej do ul. Paderewskiego. Zawrotka, która znajdowała się przed ul. Sienkiewicza zostanie przeniesiona przed skrzyżowanie z ul. Panoramiczną (na wysokości siedziby GDDKiA). Dojazd do ul. Panoramicznej będzie możliwy jedynie od ul. Czarnowskiej. Utrudnienia potrwają około trzy tygodnie.
Zmieniony ( 17.09.2015. )
 
Handel 1 Listopada
Informujemy, że wnioski na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia handlu pod cmentarzami na okoliczność święta Wszystkich Świętych w b.r. przyjmowane będą od dnia 16 września 2015r. do dnia 15 października 2015r.
Zmieniony ( 31.08.2015. )
Czytaj całość
 
Al. IX Wieków Kielc - zmiana organizacji ruchu
Miejski Zarząd Dróg w Kielcach informuje, że w dniu 27.08.2015 r. (czwartek) planowane jest wprowadzenie zmian w organizacji ruchu na al. IX Wieków Kielc. Zamknięta dla ruchu kołowego zostanie południowa jezdnia al. IX Wieków Kielc (od strony kość św. Wojciecha) na odcinku od skrzyżowania z ul. L. Kaczynskiego do skrzyżowania z ul. Bodzentyńską. Ruch w obu kierunkach odbywał się będzie jezdnią północną. Na skrzyżowaniu al. IX Wieków Kielc z ul. Starodomaszowską i ul. Bodzentyńską zostanie wytyczone tymczasowe rondo. Utrudnienia, które potrwają około trzech miesięcy, związane są z budową ścieżki rowerowej wzdłuż al. IX Wieków Kielc i koniecznością przebudowy sygnalizacji świetlnej.
 
ul. Żytnia - Utrudnienia w ruchu

Miejski Zarząd Dróg w Kielcach informuje, że od 09.07.2015r. będą występowały utrudnienia w ruchu kołowym na ul. Żytniej (jezdnia południowa i północna) związane z budową zintegrowanych nowoczesnych peronów przystankowych.

Dla autobusów jadących jezdnią południową ulicy Żytniej, wyznaczono przystanki zastępcze na ulicach: Paderewskiego i Ogrodowej w rejonie ronda Giedroycia, natomiast dla autobusów jadących jezdnią północną przystanek zlokalizowano na ul. Ogrodowej przed rondem. 

Prosimy kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności i jazdę zgodnie z przyjętym oznakowaniem.

Zmieniony ( 07.07.2015. )
 
Zarządzanie ruchem na drogach
Miejski Zarząd Dróg w Kielcach informuje, że od dnia 01.07.2015r. zadania związane z zarządzaniem ruchem na drogach w mieście wykonuje Biuro Zarządzania Ruchem Drogowym Urząd Miasta Kielce. W związku z tym rozpatrywanie projektów stałej i czasowej organizacji ruchu będzie odbywać się dwuetapowo. W pierwszej kolejności należy uzyskać opinię w Miejskim Zarządzie Dróg w Kielcach, a następnie projekt przedłożyć do zatwierdzenia w Biurze Zarządzania Ruchem Drogowym UM Kielce.
 
Projekt organizacji ruchu należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem ( Dz. U. z 2003r. nr 177 poz. 1729 ).
 
Biuro Zarządzania Ruchem Drogowym UM Kielce mieści się w Kielcach, ul. Prendowskiej 7 w pokoju 43, Dyrektor Biura Jarosław Radkiewicz - pokój 52.
Korespondencję można składać na kancelarii ogólnej UM Kielce Rynek 1 lub w siedzibie BZRD w pokoju 43.

W Miejskim Zarządzie Dróg w Kielcach opiniowanie projektów organizacji ruchu odbywać się będzie w Wydziale Dróg i Inżynierii Ruchu ( kierownik Wydziału – Violetta Kossakowska ).
Zmieniony ( 22.09.2015. )
 
designed by made your web.com