Menu Content/Inhalt
Start
Witamy na stronach Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach
Zmiana organizacji ruchu na ul. Sandomierskiej

Miejski Zarząd Dróg w Kielcach informuje, że w związku z rozpoczęciem budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej od dnia 20.04 br. planowane jest wprowadzenie zmian w organizacji ruchu na ul. Sandomierskiej. Zamknięty dla ruchu ogólnodostępnego zostanie odcinek ul. Sandomierskiej od skrzyżowania z ul. Poleską i Szczecińską do wysokości siedziby Rejonowego Przedsiębiorstwa Zieleni. Zakaz wjazdu na w/w odcinek nie dotyczy dojazdu do posesji.    

Objazd dla ruchu lokalnego dla pojazdów do 3,5 t zostanie wyznaczony (od strony północnej) ulicami: Poleską – Domaszowską - drogą zbiorczą wzdłuż trasy S74 – przez Domaszowice. Na nieutwardzonym odcinku ul. Wydrynskiej został wprowadzony zakaz ruchu (nie dotyczy dojazdu do posesji)

Objazd dla pojazdów powyżej 3,5 t zostanie wyznaczony al. Solidarności i trasą S74.

Zmieniony ( 28.04.2015. )
 
ul. Kopernika - utrudnienia w ruchu
Miejski Zarząd Dróg w Kielcach informuje, że od dnia 07.04.2015 r. planowane jest wprowadzenie zmian w organizacji ruchu na ul. Kopernika w związku z rozpoczęciem jej kompleksowej przebudowy. Dla ruchu kołowego zostanie zamknięty fragment tej ulicy na odcinku od ul  Winnickiej do ul. Źródłowej (wjazd możliwy po uzgodnieniu z kierownikiem budowy).  Zostanie zachowana możliwość wjazdu z ul. Źródłowej na stację paliw. Inwestycja ma się zakończyć do 31 sierpnia br.
Zmieniony ( 01.04.2015. )
 
Koncepcja gotowa

Miejski Zarząd Dróg w Kielcach informuje,  że zakończyły się prace projektowe nad opracowaniem koncepcji przebudowy ul. Św. St, Kostki w Kielcach. Koncepcja ( w załączeniu),  która ma charakter ostateczny i na podstawie której powstanie projekt budowlany i wykonawczy z jednej strony spełnia wszystkie określone przepisami normy z drugiej zaś zachowuje dotychczasowy charakter alei  ze szczególnym uwzględnieniem jej walorów przyrodniczych. Koncepcja uwzględnia zatem szereg postulatów zgłaszanych przez lokalną społeczność, które były formułowanie przed rozpoczęciem nad nią prac.   

Zmieniony ( 09.03.2015. )
 
Komunikat dot. Konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej Placu Wolności
Zamawiający informuje, że w dniu 17 lutego 2015 r. wpłynęło od jednego z Uczestników konkursu zastrzeżenie co do ogłoszonych wyników konkursu. Zastrzeżenie jest w trakcie rozpatrywania - decyzja co do sposobu jego rozpatrzenia zostanie podana do wiadomości niezwłocznie po jej podjęciu.
Zmieniony ( 23.02.2015. )
Czytaj całość
 
Rozstrzygnięcie - Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej Placu Wolności
Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach zawiadamia, że został rozstrzygnięty Konkurs na Opracowanie Koncepcji Architektonicznej Przebudowy Placu Wolności w Kielcach:
 
I Nagroda – praca nr 07 liczba rozpoznawcza 111207:

eM4 PRACOWNIA ARCHITEKTURY BRATANIEC
ul. ZAMOYSKIEGO 26/9 30-523 KRAKÓW

1.    mgr inż. arch. MARCIN BRATANIEC
2.    dr inż. arch. URSZULA FORCZEK – BRATANIEC
3.    mgr inż. arch. DAMIAN MIERZWA
4.    inż. arch. MAREK BYSTROŃ
5.    mgr inż. arch. kraj.  PAULINA NOSALSKA
Zmieniony ( 17.02.2015. )
Czytaj całość
 
ul. Grunwaldzka - zmiany w organizacji ruchu
Miejski Zarząd Dróg w Kielcach informuje, że PRI Fart – wykonawca realizujący budowę bus-pasów w ciągu ul. Grunwaldzkiej i Szajnowicza – Iwanowa - w dniu 06.12 2014 r. (sobota) planuje wprowadzenie zmian w organizacji ruchu w obszarze inwestycji.

Na ul. Grunwaldzkiej na odcinku od tymczasowego ronda (skrzyżowanie ul. Grunwaldzkiej i Szajnowicza – Iwanowa) do wysokości marketu Lidl ruch zostanie przeniesiony na nowowybudowaną jezdnię południową.

Zamknięty dla ruchu zostanie wjazd z ul. Meissnera na ul. Grunwaldzką.

Miejski Zarząd Dróg zwraca się z apelem do kierujących o zachowanie szczególnej ostrożności przy przejeżdżaniu pod rusztowaniami budowanego wiaduktu ze względu na zwężenie pasów ruchu.
Zmieniony ( 04.12.2014. )
 
designed by made your web.com