Menu Content/Inhalt
Start
Witamy na stronach Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach
Komunikat
Informujemy, że w okresie zimowym tj. od 15 stycznia br. do odwołania, nie będą wydawane zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót budowlanych związanych z wbudowywaniem urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym. W przypadku sprzyjających warunków atmosferycznych, każdy złożony wniosek na zajęcie pasa drogowego będzie rozpatrzony indywidyualnie. 
 
Akcja zima 2015/2016
Wybrana grafikaPoniżej prezentujemy kolejność  zimowego utrzymania ulic miasta Kielce w sezonie 2015/2016 r. 
Zgłoszenia w zakresie zimowego utrzymania można kierować calą dobę pod numer telefonu: 41 34 02 800
Zmieniony ( 13.01.2016. )
Czytaj całość
 
Zarządzanie ruchem na drogach
Miejski Zarząd Dróg w Kielcach informuje, że od dnia 01.07.2015r. zadania związane z zarządzaniem ruchem na drogach w mieście wykonuje Biuro Zarządzania Ruchem Drogowym Urząd Miasta Kielce. W związku z tym rozpatrywanie projektów stałej i czasowej organizacji ruchu będzie odbywać się dwuetapowo. W pierwszej kolejności należy uzyskać opinię w Miejskim Zarządzie Dróg w Kielcach, a następnie projekt przedłożyć do zatwierdzenia w Biurze Zarządzania Ruchem Drogowym UM Kielce.
 
Projekt organizacji ruchu należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem ( Dz. U. z 2003r. nr 177 poz. 1729 ).
 
Biuro Zarządzania Ruchem Drogowym UM Kielce mieści się w Kielcach, ul. Prendowskiej 7 w pokoju 43, Dyrektor Biura Jarosław Radkiewicz - pokój 52.
Korespondencję można składać na kancelarii ogólnej UM Kielce Rynek 1 lub w siedzibie BZRD w pokoju 43.

W Miejskim Zarządzie Dróg w Kielcach opiniowanie projektów organizacji ruchu odbywać się będzie w Wydziale Dróg i Inżynierii Ruchu ( kierownik Wydziału – Violetta Kossakowska ).
Zmieniony ( 22.09.2015. )
 
Nowy operator konserwacji oświetlenia ulicznego

Informujemy, że od dnia 01.07.2015 r. obowiązek konserwacji oświetlenia ulicznego spoczywa na warszawskiej firmie Swarco Traffic.

Interwencje dotyczące usterek i awarii w funkcjonowaniu oświetlenia ulicznego można zgłaszać przez całą dobę do dyspozytora

Nr tel.   41/367 26 95
Fax.      41/303 91 04
mail:    Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Zmieniony ( 17.07.2015. )
 
Kieleckie parkomaty - instrukcja obsługi
MZD w Kielcach informuje, że od dnia 10.03.2014 r.  w kieleckiej Strefie Płatnego Parkowania funkcjonuje system parkomatów.
MZD w Kielcach informuje, że zgodnie z uchwałą Rady Miasta w Kielcach z dnia 20.02.2014 r. dotychczasowe bilety parkingowe zachowują ważność przez trzy miesiące tj. do dnia 09.06.2014 r włącznie.
Zmieniony ( 20.01.2015. )
Czytaj całość
 
Rondo im. G.Herlinga-Grudzińskiego - zasada jazdy po rondzie turbinowym

Kierujący dojeżdżając do ronda turbinowego powinien zająć odpowiedni pas ruchu stosując się do oznakowania pionowego i poziomego. Konkretny pas ruchu doprowadzi nas do określonej ulicy wylotowej z ronda. Na samym rondzie nie będzie już możliwości zmiany kierunku ruchu na inny niż wybrany na ulicy wlotowej (przy wjeździe na rondo).  
Na rondzie im. G. Herlinga – Grudzińskiego wymalowane będzie oznakowane poziome segregujące potoki ruchu w kolorze biało-czerwonym. Przekraczanie tej linii jest zabronione.
Zgodnie z organizacją ruchu nie będzie możliwości zjazdu z ronda na ul. Czarnowską oraz wjazdu na rondo z tejże ulicy. Zakaz nie dotyczy komunikacji zbiorowej, taxi, rowerów i służb miejskich.

Istotą stosowania ronda turbinowego jest poprawa płynności ruchu oraz ograniczenie tzw. „przeplatania”, czyli zmian pasów ruchu na rondzie przez kierujących. Tym samym wyeliminowane zostają potencjalne punkty kolizji, co bezpośrednio wpływa na poprawę bezpieczeństwa ruchu.


Zmieniony ( 15.11.2013. )
 
designed by made your web.com