Rozbudowa ul. Zagórskiej (od ul.Szczecińskiej do ul. Prostej), Rozbudowa ul. Wikaryjskiej
27.05.2011.

Regionalny program    Operacyjny


 Projekt obejmujący przebudowę ulic Wikaryjskiej oraz Zagórskiej w Kielcach został zakończony. Modernizacja ulicy Zagórskiej trwała niespełna rok od lipca 2010 roku do maja 2011 roku. Obejmowała swoim zakresem roboty drogowe, w tym wykonanie nowej nawierzchni ulicy oraz chodników, a także prace branżowe w ramach których zbudowana została kanalizacja deszczowa na całej długości ulicy, przebudowane zostały wodociągi, sieci teletechniczne, energetyczne, gazowe. Zbudowana została ponadto oczyszczalnia wód deszczowych obsługująca ulicę Wikaryjską i przyległe do niej tereny.
Dzięki realizacji projektu ulica Wikaryjska całkowicie zmieniła swój wygląd. Inwestycja podniosła jakość infrastruktury drogowej oraz komunikacji.
Wykonawcą inwestycji była firma Skanska.

Zakończyła się także modernizacja ulicy Zagórskiej, która  należy do ważniejszych dróg uzupełniających podstawową sieć drogową miasta Kielce. Zapewnia ona dojazd do terenów mieszkaniowych w dzielnicy Wschód oraz malowniczo położonego zalewu w Mójczy, będącego miejscem rekreacji i wypoczynku. Zły stan nawierzchni ulic, chodników, zatok autobusowych, zniszczona nawierzchnia oraz brak kanalizacji deszczowej powodował konieczność bezzwłocznego przeprowadzenia prac inwestycyjnych.W ramach prowadzonej inwestycji na ulicy Zagórskiej wybudowano kanalizację deszczową, ułożono nową nawierzchnię, wybudowano chodniki, zainstalowano nowe oświetlenie. Kompleksowo przebudowano także pętlę autobusową zlokalizowaną w sąsiedztwie ulicy Głogowej. Przy ulicy powstały także zatoki autobusowe, co przyczyniło się do poprawy płynności ruchu na tej niezwykle ważnej dla układu komunikacyjnego Kielc, arterii  
Realizacja Projektu poprawiła także powiązania komunikacyjne Kielc z sąsiednimi gminami: Daleszyce (sołectwo Mójcza), Masłów (sołectwo Domaszowice), Górno (sołectwo Cedzyna), należącymi do Kieleckiego Obszaru Metropolitalnego. Wykonawcą inwestycji byłoKieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych. Inwestycja zakończyła się w listopadzie 2011 roku  
Projekt obejmował
-przebudowę dróg powiatowych – 3,43 km,
-budowę chodników – 7,39 km,
-budowę przejść dla pieszych – 20,00 szt.,
-przebudowę skrzyżowań – 8,00 szt.,
-budowę sieci kanalizacji deszczowej – 4,30 km,
-budowę zatok autobusowych – 6,00 szt.

Projekt współfinansowany był Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013  
Wartość kontraktów, jakie zostały podpisane z wykonawcami opiewała na 24,6 mln. zł.


RealizacjaZmieniony ( 22.09.2015. )