Uzyskanie warunków technicznych na odprowadzenie wód opadowych
08.01.2008.
Wymagane dokumenty:

Wniosek zawierający: nazwę, dokładny adres, NIP i numer telefonu wnioskodawcy, nazwę i miejsce inwestycji, nazwę i adres inwestora. Do wniosku należy dołączyć:

  • Jeden egzemplarz orientacji z mapy topograficznej w skali 1:10000
  • Mapę sytuacyjno - wysokościową w skali 1:500
  • Propozycje zagospodarowania terenu z podziałem na różne współczynniki spływu
Miejsce złożenia dokumentów:
Miejski Zarząd Dróg w Kielcach ul. Prendowskiej 7
25-395 Kielce, tel.
34-02-800, fax. 34-02-830
Opłaty:
Czynność urzędowa niepodlegająca opłacie
Termin i sposób załatwienia:
Wydanie warunków technicznych następuje w terminie: zgodnie z KPA
Podstawa prawna:
Uchwała nr XII/223/2007 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie uchwalenia regulaminu odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych na terenie Miasta Kielce (Dz. Urz. Woj. Świet. Nr 187, poz. 2710, z późn. zm.)
Informacje dodatkowe:
Warunki Techniczne ważne są 2 lata od daty wydania, jeżeli MZD w Kielcach nie postanowi o skróceniu tego okresu.
Wnioski do pobrania
Zmieniony ( 13.06.2024. )