Koncepcja zadania inwestycyjnego: "Rewitalizacja Miasta Kielce - przywrócenie przestrzeni ...
24.02.2011.
Wybrana grafika Miejski Zarząd Dróg w Kielcach prezentuje koncepcję zadania inwestycyjnego pod nazwą :
”Rewitalizacja Miasta Kielce-przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne historycznego obszaru Stadion-Ogród” polegającej  na budowie połączenia ul. Krakowskiej z ul. Wojska Polskiego ( w ciągu ul. Krakowskiej).
Ewentualne uwagi należy przesłać do dnia 24.02.2011 na adres: Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach ul. Prendowskiej 7, 25-384 Kielce.

Pliki do pobrania:
Zmieniony ( 02.03.2011. )