Ul. Prosta - ruch jednokierunkowy
19.12.2023.

Miejski Zarząd Dróg w Kielcach informuje, że od dnia 28.12.2023 r. planowane jest wprowadzenie zmian w organizacji ruchu na ul. Prostej.
Na odcinku od wyjazdu ze Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka do skrzyżowania z ul. Żeromskiego zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy. Na ww. odcinku będzie wdrożony kontraruch rowerowy. Zmiana ma charakter docelowy i związana jest z koniecznością poprawy warunków ruchu i uporządkowania parkowania w związku z rozszerzeniem Strefy Płatnego Parkowania.
AKTUALIZACJA: Zmiany w organizacji ruchu zostaną wprowadzone w dniu 20.12.2023 r.

Zmieniony ( 19.12.2023. )