Ul. Domaszowska - zmiany w organizacji ruchu
11.10.2021.
Miejski Zarząd Dróg w Kielcach informuje, że od dnia 16.10.2021 r. planowane jest wprowadzenie zmian w organizacji ruchu w obszarze ul. Domaszowskiej w związku z rozpoczęciem inwestycji drogowej.

1.    Na al. Tysiąclecia Państwa Polskiego obowiązywał będzie ruch jednokierunkowy od skrzyżowania z al. Solidarności do skrzyżowania z ul. Wiejską/Górną
2.    Na ul. Domaszowskiej obowiązywał będzie ruch jednokierunkowy od skrzyżowania z ul. Wiejską/Górną do skrzyżowania z ul. Poleską/Żniwną.
3.    Przejazd w przeciwnym kierunku odbywał się będzie ulicami Poleską – Leszczyńską.
4.    Z ul. Domaszowskiej obowiązywał będzie zakaz wjazdu w ul. Górną, Zbożową i Wiejską (zakaz wjazdu nie dotyczy mieszkańców, dojazdu do firm oraz służb miejskich).
Objazd do ul. Górnej i Zbożowej zostanie poprowadzony ulicami: Domaszowską – Żniwną – Taylora. Dojazd do ul. Wiejskiej odbywał się będzie poprzez ul. Leszczyńską.
 
Zmiany w organizacji ruchu obowiązywać będą do odwołania.