Konkursy na stanowiska Inspektora oraz Referenta Wydziału Dróg i Inżynierii Ruchu
20.09.2021.
Zgodnie z decyzją Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg konkursy na stnowiska Inspektora oraz Referenta w Wydziale Dróg i Inżynierii Ruchu zostały odwołane
Zmieniony ( 06.10.2021. )